Fysisk nedslidning på arbejdsmarkedet er fortsat et massivt problem

Debatindlæg af Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen

Altinget bringer onsdag en artikel under overskriften "Arbejdet er sjældent skyld i folkesygdomme". Det centrale argument er, at "Over 1,2 millioner danskere har en muskel- og skeletsygdom, men blot 1000 tilfælde om året skyldes primært arbejdet". Arbejdsskadestyrelsen anerkender nemlig årligt blot 1000 anmeldelser af muskel- og skeletsygdomme som arbejdsskade. Det tages i artiklen fejlagtigt som mål for arbejdets indvirkning på danskernes fysiske nedslidning.

I Gigtforeningen mener vi, at det er en grov forsimpling af tallene. Vi ved, at visse brancher er væsentlig overrepræsenteret i statistikkerne over muskel- og skeletsygdomme, f.eks. slidgigt, rygsmerter og diskosprolaps. Årligt forlader tusindvis af mennesker arbejdsmarkedet på grund af disse sygdomme. Når vi ved, at mennesker i visse erhverv er særligt belastede, skal vi handle på denne viden og ikke lade os blænde af, at de berørte ikke får anerkendt deres sygdom som en arbejdsskade.

Udsatte erhverv omfatter særligt håndværk, byggeri og omsorgsfag. Eksempelvis har ca. 70 pct. af tømrere og snedkere, pædagoger og rengøringsassistenter inden for det seneste år haft rygsmerter, mens mere end hver fjerde blikkenslager har en rygsygdom, hvilket er markant over normalen, viser tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (2010).

I Altingets artikel udtaler forskere fra Statens Institut for Folkesundhed og Det Nationale Center for Arbejdsmiljøforskning, at det er svært at pege på entydige årsager til fremkomsten af muskel- og skeletsygdomme, men at der snarere er tale om komplekse fænomener med et samspil af forklarende faktorer, herunder arbejde og sundhedsadfærd.

Jeg er helt enig med forskerne i, at der mangler mere viden om, hvilke faktorer der bidrager til nedslidningen, og at det er en kompleks størrelse.
Men vi ved allerede, at det er nødvendigt med en tidlig indsats og mere målrettet forebyggelse, hvis vi vil knække kurven og hjælpe de mange hundrede tusinde danskere, der er berørte af sygdommene – ikke mindst i de særligt udsatte erhverv.

Publiceret 07.01.2016