Fornuftige principper om sygehusmedicin

"Det er overordnet fornuftige principper om sygehusmedicin, som Folketingets partier er blevet enige om. For den enkelte patient vil det dog være afgørende, om regionerne vil tage principperne til sig, og hvordan de bliver forvaltet."

Det siger Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind, i en kommentar til, at alle partier i Folketinget i dag er blevet enige om en række overordnede principper for prioriteringer inden for sygehusmedicin.

"Det er først og fremmest godt, at der bliver lagt op til mere gennemsigtighed i de beslutninger, der bliver truffet, når der prioriteres. Det er der behov for," siger Mette Bryde Lind.

Til gengæld er hun bekymret over det sjette princip: "Mere sundhed for pengene":

"Det er umuligt at vurdere, hvad "mere sundhed for pengene" reelt dækker over. Skal økonomiske hensyn stå over den lægefaglige vurdering, når der ordineres medicin? Eller skal patienten have den medicin, som lægen mener, vil have den bedste effekt? Det efterlyser vi svar på."

På torsdag vil regionerne vedtage deres eget forslag om et Medicinråd, der fremover skal stå for prioriteringen af sygehusmedicin. Mette Bryde Lind håber, at regionerne vil lytte til et enigt folketing, og se helhedsorienteret på udgifterne til medicin:

"Det er forståeligt, at regionerne også skal tage hensyn til pris. Men det kommende Medicinråd har et alt for snævert og ensidigt fokus på udgifterne til sygehusmedicinen. I Gigtforeningen efterlyser vi et helhedssyn, hvor ikke kun udgifterne har betydning. Alternativet til dyr medicin er jo ikke, at alle penge er sparet. Alternativet er store omkostninger andre steder - både for det enkelte menneske og samfundsøkonomisk."

Kontakt os for flere oplysninger eller kommentarer

Publiceret 03.04.2016