Smerter og depression - få hjælp hvis depression rammer dig

Smerter, gener og bekymring i forbindelse med gigtsygdom kan påvirke din psykiske trivsel og være en så stor belastning, at risikoen for at udvikle depression øges.

Det er naturligt at føle sig nedtrykt fra tid til anden. Men bliver det en dominerende følelse, skal du være opmærksom på, om der er tale om en egentlig depression, der skal behandles. Hvis du har mistanke om, at du har depression, bør du kontakte din læge.

Gigt, smerter og depression

Smerter, gener og bekymring i forbindelse med gigtsygdom kan påvirke din psykiske trivsel. Nogle personer kan i perioder befinde sig i så belastende livsvilkår, at risikoen for at udvikle depression øges.

Du kan blandt andet få hjælp og rådgivning her:

 • Gigtforeningens rådgivning
 • Psykiatrifonden

Kontakt Gigtforeningens rådgivning

Læs mere på Psykiatrifondens hjemmeside

 • Symptomer ved depression

  Det kan være svært at vurdere, om der er tale om en egentlig depression, eller om der er tale om f.eks. en belastningsreaktion. Der er en række kriterier, der skal være til stede, for at en læge vil sige, at du har en egentlig depression.

  Dine symptomer skal have varet i mindst to uger, og de skal ikke være et direkte resultat af fysisk sygdom eller rusmisbrug.

  Du skal have mindst to hovedsymptomer:

  • Nedtrykthed (depressivt stemningsleje).
  • Nedsat lyst eller interesse.
  • Nedsat energi eller øget træthed.

  Andre symptomer kan være:

  • Nedsat selvtillid eller selvfølelse.
  • Selvbebrejdelser eller skyldfølelse.
  • Tanker om død eller selvmord.
  • Tanke- eller koncentrationsbesvær.
  • Fysisk uro eller hæmning.
  • Søvnforstyrrelser.
  • Appetit- eller vægtændring.
 • Opsøg hjælp hvis du føler dig deprimeret

  Det er vigtigt, at du kontakter din praktiserende læge, hvis du mistænker at have en depression. Lægen kan via et spørgeskema og en samtale med dig vurdere om du har en depression.

  Behandling af depression

  Afhængigt af symptomernes alvor og varighed kan en depression kræve, at du kommer i behandling. Lægen vil i så fald lave en relevant behandlingsplan for dig.
  Depressioner kan behandles ved hjælp af enten samtaleterapi eller medicin, eller en kombination af disse.

Senest opdateret 02.06.2017