Når smerter påvirker følelserne

Når du lever med kroniske smerter på grund af gigt, kan du have følelser som magtesløshed, tristhed og bekymring. Få gode råd til at håndtere dine følelser.

For nogle mennesker er smerter et langvarigt, måske livslangt vilkår. Smerter kan være en stor belastning, da de påvirker alle dele af livet.

Smerter skaber følelser

Når du lever med og skal forholde dig til smerte hver dag, kan det skabe visse følelser hos dig. Følelserne kan f.eks. være vrede, tristhed, opgivelse eller angst. De kan være forbigående, vedholdende, intense eller svage.

Læs mere om svære følelser – når du har brug for støtte

Forhold dig til følelserne

I mange kulturer betragtes følelser som noget, der skal kontrolleres og undertrykkes – specielt hvis der er tale om dem, vi klassificerer som ”negative”, f.eks. vrede, misundelse, tristhed eller angst.

Hvis du ser på dine følelser som enten positive eller negative, fjerner du dig fra en accept af dig selv. Det er derfor vigtigt, at du forholder dig til følelserne, da de er en naturlig del af dig, og viser, at du er til stede i livet på godt og ondt.

 

 • Få gode råd om smerter og følelser

  Følelser og tanker kommer og går

  Vi kan fastholde de ”negative følelser” og tanker ved at føle os overbeviste om, at det er den eneste følelse eller sandhed, der er, og tro det er en varig og sand tilstand. Sandheden er, at følelser og tanker er forbigående tilstande i os, som ikke altid er forankret i virkeligheden.

  Hvis du føler dig overmandet af en negativ tanke eller følelse, så prøv følgende:

  • Sig til dig selv ”Det her er en følelse/tanke. Den forsvinder igen”. Se på dine følelser/tanker som skyer på himlen. De kommer og går. Og det er okay.
  • Lav en distance til tanken eller følelsen ved at minde dig om, at du ikke er dine tanker eller dine følelser. 
  • Mind dig selv om at tanker og følelser ikke er lig med sandheden. Særligt udsagn som er absolutte – som indeholder aldrig, altid, alle, ingen, alt eller intet har ofte brug for et realitetstjek. 
  • Giv dig i kast med de ting, som plejer at bringe glæde og afslappethed ind i dit liv. En modsatrettet adfærd, som står i kontrast til den negative tanke eller følelse, er en meget effektiv strategi. Selv om lysten måske ikke er der, så vil du med din handling åbne muligheden for, at lysten og glæden kan findes frem igen.

  Bryd følelsernes onde cirkler

  Det er muligt – selvom det nogle gange kan være svært – at bryde følelsernes onde cirkler. Det kan du, fordi det er dig selv, der får dem til at blive længere end nødvendigt. Vi giver så at sige ”de negative følelser og tungere sindsstemninger energi”, som en plante vi vander.

  Sådan kan du bryde smertens og følelsernes onde cirkler

  Prøv afspænding og meditation

  Mange mennesker har glæde af at bruge afspænding og meditation som en måde at håndtere livet med smerter.

  Læs mere om afspænding og meditation

  Risiko for depression

  Smerter, gener og bekymring i forbindelse med gigtsygdom kan blive en så stor belastning, at risikoen for at udvikle depression øges.

  Læs mere om smerter og depression

 • Brug dine følelser som et redskab

  Det kræver en høj grad af tilpasningsevne at leve med smerter og sygdom. Men du kan bruge dine følelser som et værktøj til at erkende og acceptere de livsvilkår, du har lige her og nu. Det kan du, hvis du tør mærke dig selv, og giver dig selv rum til at være vred og sørge, når det føles nødvendigt.

  Dine følelser er ikke kun en stemning eller et øjebliksbillede af, hvordan du har det lige nu. De er en værdifuld tilpasningsmekanisme, når du står over for krævende situationer. Dine følelser fortæller, hvad der sker for dig i en given situation, og de danner grundlag for, hvordan du handler og reagerer efterfølgende.

  Ingen ”rigtige” og ”forkerte” følelser

  Det giver derfor ikke mening at tale om, at du kan have "rigtige" eller "forkerte" følelser. For følelser er både en reaktion på og en tilpasning til en given situation. Følelser er altså aldrig grimme eller tegn på svaghed. De er naturlige og sunde reaktioner på at blive berørt af en given situation. De er en reaktion på at være til stede og nærværende i livet.

 • Sæt ord på dine følelser

  Det er vigtigt, at du er opmærksom på og accepterer dine følelser, så meget du kan. Men det er også vigtigt, at du kan sætte ord på dine følelser og beskrive dem for andre. Det synes mange dog er svært. Hvis det også gælder for dig, kan du træne dig i at gøre det. Det er en evne, du kan træne dig selv op i at blive bedre til.

  Forstå og få luft for følelserne

  Når du mærker, hvordan du har det og siger det højt, giver det ofte en mere nuanceret oplevelse af både dig selv og af de situationer, du står i. Og flere nuancer giver flere muligheder i livet.
  Når du sætter ord på dine følelser, forstår du dem ofte også bedre. Og når du taler om dine følelser, vil du ofte opleve, at du "får luft".

  Involvér andre i dine følelser

  Den sociale sammenhæng, hvor du får sat ord på dine følelser, kan også virke befriende. Fordelen ved at involvere andre i dine følelser og tanker er, at du giver nære personer i dit liv mulighed for at udtrykke blandt andet en anerkendelse, bekymring og omsorg. Og det er vigtigt med støtte fra de nære personer omkring dig, når dine følelser er intense og fylder meget i dig.

  Søg hjælp og tal med andre

Senest opdateret 11.12.2017