Generalforsamling 2023

Dato/tid: 01.03.2023 kl. 18:00
Sted: Dansk Handicaps lokaler
Kr. Kolds Gade 1
7700 Thisted
Pris: Gratis
Tilmelding:

Senest den 24. februar på telefon/sms. 93 20 77 78 , eller e-mail gigtforeningen.thymors@gmail.com

Arrangør: Thy-Morsø-kreds

Kom til generalforsamling og hør om det spændende arbejde, Gigtforeningen gør for at hjælpe mennesker med gigt og få mulighed for indflydelse.

På generalforsamlingen får du en status på året, der er gået, både lokalt og i Gigtforeningen generelt. Du hører om planerne for 2023, og du får her mulighed for at byde ind med forslag til det kommende års aktiviteter.

Der vil være en repræsentant fra Gigtforeningens sekretariat i Gentofte til stede, som du vil få rig mulighed for at stille spørgsmål til.

Der er valg til kredsbestyrelsen, og du har mulighed for at melde dig som frivillig. Dagsorden iflg. lovene.

Praktisk

  • Generalforsamlingen begynder kl. 18 med et mindre traktement.
  • Derfor er tilmelding nødvendig. Drikkevarer sælges.
  • Tid: Selve generalforsamlingen starter kl. 19.00.