Generalforsamling i Vestjyllandskreds

Dato/tid: 04.03.2020 kl. 19:00
Sted: Fuglesangø Centeret
Fuglesang Toft 4
7400 Herning
Pris: Gratis
Tilmelding:

Senest den 23. februar til Jonna Nygaard Poulsen, tlf. 40 59 32 13 eller e-mail jonna32@privat.dk eller til Edel Præstholm, tlf. 23 88 27 29 eller e-mail epraestholm@gmail.com

Arrangør: Vestjyllandskreds

Vil du være med til at sætte dit præg på Gigtforeningens arbejde i dit lokalområde? Så kom til generalforsamling hos Gigtforeningens Vestjyllandskreds.

På generalforsamlingen får du en status på året, der er gået, både lokalt og i Gigtforeningen generelt. Du bliver også præsenteret for tankerne om 2020 og får mulighed for at byde ind med forslag til kommende aktiviteter. Der vil være en repræsentant fra Gigtforeningens sekretariat i Gentofte til stede, som du får mulighed for at stille spørgsmål til.

På generalforsamlingen er der valg til Kredsbestyrelsen, og du har mulighed for at melde dig som frivillig.
Medlemmer af Gigtforeningen har stemmeret og dermed indflydelse i den lokale kreds – så kom og gør din stemme gældende.

Glæd dig også til et oplæg fra Manigrip om deres produkter til at holde ting for svage fingre.

Praktisk

  • Husk gyldigt medlemskort.
  • Kredsen er vært ved et lille traktement.
  • Drikkevarer for egen regning.