Jurist med viden om digitalisering og persondataret

Vil du gøre en forskel for de mere end 700.000 danskere som lever med en gigtsygdom ved at sikre gode og forretningsnære juridiske forretningsgange? Vi søger en engageret kollega, som er klar til at tage ansvar for GDPR-området for Gigtforeningens sekretariat og fire behandlingssteder.

Stillingen

Gigtforeningen har oprettet en ny og central stilling som CPO, der skal være med til at sikre, at gældende personbeskyttelsesregler efterleves i alle processer og arbejdsgange af vores forretning. Det gælder i patientbehandlingen på vores hospital og rehabiliteringscentre, i vores forskningsbevillinger, i sekretariatet i Gentofte og blandt vores frivillige. Vi har en ekstern DPO, men søger en intern CPO, som skal være ansvarlig for at rådgive om implementeringen af reglerne.

Vi har mere end 300 ansatte, som alle er højt fagligt kvalificerede på hver deres felt. Du skal stå i spidsen for at støtte, rådgive og undervise dine kolleger i håndteringen af persondata og databeskyttelse dér, hvor opgaverne udføres.

Endvidere skal du understøtte vores juridiske afdeling, som er ansvarlig for alle interne juridiske opgaver i Gigtforeningen, herunder arvesagsbehandlingen. Du skal arbejde med kontraktstyring og kvalitetssikring i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftaler, herunder databehandleraftaler m.v. Desuden får du mulighed for at rådgive om et bredt udsnit af diverse juridiske fagområder i tæt samarbejde med Gigtforeningens interne advokat og IT- og digitaliseringschef. Du kommer til at have kontakten til vores eksterne DPO.

Da der er tale om en ny funktion, forventer vi, at du er med til at definere og udvikle stillingen.

Blandt dine opgaver er:

  • Du skal være ansvarlig for at sikre – og rådgive Gigtforeningens ansatte om – implementeringen af de persondatabeskyttelsesretlige regler i sekretariatet, vores fire behandlingssteder (Sano) og Dansk Gigthospital.
  • Du skal overvåge overholdelsen af de databeskyttelsesretlige regler i sekretariatet, på vores tre rehabiliteringscentre (Sano) og Dansk Gigthospital og i samarbejde med vores eksterne DPO agere straks, hvis det konstateres at reglerne ikke overholdes.
  • Du skal i samarbejde med vores DPO rådgive i forbindelse med udarbejdelse af organisationens risikovurderinger og konsekvensanalyser på det persondataretlige område.
  • Du skal uddanne Gigtforeningens medarbejdere i databeskyttelse bl.a. gennem oplysningskampagner og vores online læringsmiljø.
  • Du skal arbejde tæt sammen med foreningens ledelse, IT- og digitaliseringschef og advokat i forbindelse med udarbejdelse og indgåelse af diverse kontrakter og samarbejdsaftaler med offentlige og private parter.

Vi forestiller os, at du:

  • Er uddannet cand.jur., cand.merc.jur. eller har anden akademisk tilsvarende relevant uddannelse, gerne med speciale i digitalisering og persondataret
  • Har relevant erfaring fra arbejde med databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven, digitalisering og informationssikkerhed.
  • Har interesse i at opnå en bredere juridisk erfaring med klassiske juridiske opgaver, som er aktuelle for en velgørende organisation, virksomhed mv.

Godt arbejdsmiljø

Som medarbejder i Gigtforeningen bliver du en del af et varieret og meningsfuldt job, hvor du får vide rammer for selv at udvikle og påvirke arbejdets indhold i tæt dialog med ledelsen og Gigtforeningens advokat. Du vil få en bred kontaktflade til resten af organisationen samt en lang række eksterne interessenter. Du refererer til direktionen.

Løn efter aftale.

Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos vicedirektør Henrik Kjær Hansen på tlf.nr. 39 77 80 75.

Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2022. CV med kort motivation og uddannelsespapirer sendes til job@gigtforeningen.dk. Skriv ”CPO” i emnefeltet. Ansøgningsfrist er den 13. juni 2022 kl. 12.00. Samtaler finder sted den 23. juni og 27. juni.

Gigtforeningen er en bred, tværfaglig organisation med et attraktivt arbejdsmiljø og høj trivsel. Vi tilbyder 37 timers arbejdsuge inkl. frokostpause samt pensionsordning med sundhedsforsikring. Læs mere om oshvis du vil være med til at arbejde for bedre vilkår og muligheder for de 700.000 danskere, der lever med sygdomme i led, ryg og muskler.

Senest opdateret 17.05.2022