Hvad kan jeg gøre, hvis min vederlagsfri fysioterapi ændres eller stopper?

Flere gigtpatienter kommer i klemme, fordi de oplever ændringer i deres behandlingsforløb under den vederlagsfri fysioterapi. Enten i form af en reducering i deres behandling, eller at behandlingen helt bliver aflyst. Men i mange tilfælde er det faktisk slet ikke lovligt at ændre eller aflyse fysioterapien. Her er, hvad du skal vide, hvis du modtager vederlagsfri fysioterapi.

Hvad kan jeg gøre, hvis min træning ændres?

Hvis du bliver reduceret i din vederlagsfri fysioterapi, eller den helt stopper, skal du have en faglig begrundelse, og det skal dokumenteres i din behandlingsplan. En ny overenskomst eller økonomi er ikke en begrundelse.

Første skridt vil altid være at tale med din fysioterapeut. Hvis det ikke ændrer på udfaldet, kan du klage på to forskellige måder:

  1. Hvis du vil klage over den sundhedsfaglige behandling, skal du klage ved Styrelsen for Patientklager. Dette kan være i tilfælde af uenighed mellem dig og din fysioterapeut om dit behandlingsbehov, f.eks. uenighed om hvad den rette behandling er. Lav en klage hos Styrelsen for Patientklager.

  2. Hvis du vil klage over serviceniveauet, skal du klage til den region, hvor fysioterapeuten har sin praksis. Herefter sendes klagen videre til behandling i samarbejdsudvalgene for fysioterapi. Klager, der vedrører manglende overholdelse af overenskomstaftalen, f.eks. reduktion i træning uden en faglig begrundelse, skal også sendes til regionen. Dette sker via sikker post, hvor du skal udfylde og sende et skema til regionen. Find de enkelte regioner:

Du skal sende din klage inden for seks uger. Den behandles af samarbejdsudvalget i den region, hvor fysioterapeuten har sin praksis. Hvis du ønsker at anke afgørelsen, kan den indbringes for Landssamarbejdsudvalget. Her er ankefristen også seks uger.

Må fysioterapeuten sætte mig på venteliste?

Hvis du er nydiagnosticeret eller har brug for at finde en ny fysioterapeut, vil du højst sandsynligt komme på en venteliste. Du skal blive skrevet op på en venteliste med det samme for at komme til hurtigst muligt. Hvis du bor i en større by, hvor der er flere fysioterapeutklinikker, kan du på Sundhed.dk orientere dig om, hvor lange ventelisterne er i den enkelte klinik. Men det er en god ide at blive skrevet op i en klinik, hvor de har viden om din sygdom.

Når du bliver skrevet på venteliste, kan du vælge at modtage behandling uden for overenskomsten og selv betale. Når ventetiden er overstået, kan du fortsætte dit behandlingsforløb med tilskud fra det offentlige.

Må fysioterapeuten sige, at jeg selv skal betale for vederlagsfri fysioterapi?

Hvis du går til vederlagsfri fysioterapi, og din fysioterapeut reducerer din træning, f.eks. fra to til én gang om ugen, må han/hun ikke tilbyde ekstra træning mod fuld egenbetaling.

Hvis du står på venteliste til vederlagsfri fysioterapi, er der andre regler, jvf. ovenstående.

Hvis du oplever ændringer, reduktion eller helt stop i din vederlagsfri fysioterapi, så sørg for at få det på skrift fra fysioterapeuten.

Kontakt også gerne Gigtforeningens Rådgivning.

Send gerne eksempler til os

Vi hører meget gerne om eksempler på ændringer i den vederlagsfri fysioterapi. Send til kommunikation@gigtforeningen.dk.

Læs mere om vederlagsfri fysioterapi

Publiceret 11.03.2024