Valg: Franciska Rosenkilde, Alternativet, svarer på Gigtforeningens spørgsmål

Vi har bedt sundhedsordførerne fra de politiske partier svare på, hvad de vil gøre for mennesker med gigt. Læs her, hvad Franciska Rosenkilde svarer.

Gigt rammer hver ottende dansker. Har du eller en af dine kære haft gigt inde på livet?

Ja, jeg har flere nære familiemedlemmer, som har oplevet og oplever problemer med gigt.

Syv ud af ti gigtpatienter har ugentlige smerter, og det er den næst hyppigste årsag til førtidspension – hvad tænker du om det?

Gigt er en lidelse, som plager rigtig mange mennesker. At det tager muligheden for at arbejde fra mange – og generelt besværliggør det at have et aktivt liv – er en sørgelig ting. Både på samfundsniveau og ikke mindst for den enkelte.

Hvad vil du gøre for gigtpatienterne?

Det væsentligste princip i Alternativets sundhedspolitik er forebyggelse. Vi ønsker en sundhedspolitik, som handler mere om at sikre, at mennesker bliver mindre syge og oplever færre lidelser i livet, end om at lave lappeløsninger. Det handler om lige fra grøn og gratis skolemad til alle børn, til at sikre en normarbejdstid på 30 timer om ugen med mindre stress, til kørselsfradrag for cyklister. Det vil uden tvivl kunne hjælpe mange gigtpatienter, da vi ved, at kost og motion kan spille en vigtig rolle i forebyggelsen af gigt.

Vil du arbejde på en helhedssamtale for vores kroniske patienter for at skabe mere sammenhæng i sundhedsvæsnet? (7 ud af 10 med gigt er multisyge)

Et helhedsorienteret blik på sundhed er en hjørnesten i Alternativet sundhedspolitik generelt. Alt for mange kroniske patienter oplever at blive kastet rundt i sundhedssystemet. Nogle ender endda mellem to stole. Det vil vi gerne komme til livs, og hvis en helhedssamtale kan flytte os et lille skridt ad vejen, så er vi åbne for det.

Hvad vil du gøre for at få ventelisterne væk? (Lige nu kan det tage over et år at få et nyt knæ)

De lange ventelister skal både løses på kort og lang sigt. På langt sigt er der ingen tvivl om, at et sundhedspolitisk blik, der tager forebyggelse alvorligt – selvom det sjældent er politisk opportunt – vil kunne skabe et mere stabilt sundhedsvæsen. Et sundhedsvæsen, som ikke vil lide under for samme pres som nu, hvor alt for mange fagligheder søger væk, fordi det er for hårdt. På den korte bane ønsker vi at rulle meget af den bureaukrati tilbage, som har besværliggjort mange processer og lagt mange administrative byrder over på mange sundhedsfaglige ansatte. Vi ønsker, at fagligheden skal fylde igen.

Publiceret 26.10.2022