Læger orienteret om korrekt håndtering af gigtmidlet Methotrexat

Lægemiddelstyrelsen har efter dialog med blandt andet Gigtforeningen netop orienteret 10.000 læger om, hvordan gigtmidlet Methotrexat håndteres korrekt.

Fatale fejldoseringer

Baggrunden er, at der i de seneste år er sket flere alvorlige doseringsfejl med medicinen, som har medført dødsfald. Methotrexat skal som udgangspunkt kun gives én gang om ugen, men der findes gentagne eksempler på, at patienter ved en fejl har fået medicinen dagligt. Methotrexat bliver brugt i behandlingen af gigt, psoriasis og crohns sygdom. 

Orienteringen til lægerne er det seneste i en række tiltag for at undgå forkert brug af medicinen. Blandt andet er pakke og indlægsseddel nu forsynet med en rød advarselsboks for at sikre den rette dosering. Desuden sætter sygeplejerske- og sosu-uddannelsen øget fokus på at undervise i at behandle med netop Methotrexat.

Der findes ikke noget samlet overblik over, hvor mange fejl der sker med Methotrexat, men tal fra Patienterstatningen viser, at der fra 1997 til 2018 blev givet erstatning i 17 sager, og heraf var der 12 dødsfald på grund af fejlmedicinering med lægemidlet.

 

Publiceret 28.11.2019