1 mio. kr. til bedre forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme blandt leddegigtpatienter

Dansk forsker vil med støtte fra Gigtforeningen gennemføre hjerte-CT-scanninger af 2.000 mennesker med leddegigt. Formålet er at udvikle en enkel metode til at identificere de patienter, der er i særlig risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom.


Professor, overlæge, ph.d. Ellen-Margrethe Hauge fra Aarhus Universitetshospital. Foto: Jacob Ljørring 

Mennesker med leddegigt har en væsentligt forhøjet risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme. Men meget tyder på, at velkendte risikofaktorer som forhøjet blodtryk, forhøjet kolesteroltal, hjerte-kar-sygdom i familien og sukkersyge ikke er tilstrækkelige til at identificere alle de leddegigtpatienter, som har behov for forebyggende behandling.

Det vil professor, overlæge, ph.d. Ellen-Margrethe Hauge fra Aarhus Universitetshospital gøre noget ved. Hun har netop modtaget 1 mio. kr. fra en særlig pule i Gigtforeningen til et projekt, som skal forbedre forebyggelsen af hjerte-kar-sygdomme hos mennesker med leddegigt.

Vil scanne 2.000 hjerter

Forkalkning i hjertets kranspulsårer er stærkt forbundet med hjerte-kar-sygdom, og en CT-scanning af hjertet er en hurtig, billig og ufarlig undersøgelse, som kan afsløre denne tilstand. Ellen-Margrethe Hauge og hendes team vil derfor gennemføre hjerte-CT-scanninger af 2.000 personer med leddegigt. Formålet er at udvikle en enkel metode til at identificere de leddegigtpatienter, der er i særlig risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom, og som har behov for en forebyggende indsats, der kan lette symptomerne, forbedre livskvaliteten og nedbringe dødeligheden.

Det forventes, at alle deltagere i projektet vil være undersøgt ved udgangen af 2023.

Publiceret 13.12.2019