Søg om ergo- og fysioterapi hos din kommune

Ved du, at du kan søge kommunen om hjælp til genoptræning f.eks. hos en ergo- eller fysioterapeut, hvis du ikke længere kan det samme i hverdagen? Læs mere om dine muligheder i interview med ergoterapeut Linette Pehrson fra Gigtforeningens rådgivning.

Yngre mand, ældre mand, håndvægte

Når du tænker på genoptræning, så tænker du måske på et forløb hos en fysioterapeut. Men det er ikke sikkert, det altid er den rette løsning. Kommunerne har flere muligheder, og hvis du får bevilget genoptræning, fordi du ikke længere kan det samme, er det endda gratis. Det gælder også dig med gigt. Der er bare ikke så mange, der kender til tilbuddet.

"I rådgivningen taler vi jævnligt med folk, som ikke er klar over, at tilbuddet findes. Vi foreslår dem at søge kommunen om genoptræning, hvis vi kan høre, det giver mening i deres situation, " fortæller Linette Pehrson, der er ergoterapeut i Gigtforeningens rådgivning.

Handler ikke om din diagnose

Det er ikke din diagnose, der i sig selv giver dig ret til genoptræning. Det handler om tab af funktionsevne – at du ikke længere kan det samme i hverdagen. Det kan lige så vel ske, hvis et ældre menneske pga. influenza bliver så afkræftet, at vedkommende lige pludselig ikke kan de samme ting i hverdagen. Men det kan også ske for personer med gigt.

"Mange oplever i tiden omkring en gigtdiagnose et markant fald i funktionsevne. De kan ikke det samme længere og har brug for genoptræning. Men det kan også ske senere i sygdomsforløbet. Jeg taler blandt andet med mennesker, der har smerter på grund af håndartrose og mangler kræfter og bevægelighed i fingrene. Det gør det sværere at klare hverdagens gøremål, " siger Linette Pehrson og pointerer:

”Det er ikke nok, at funktionsniveauet er dalet over en årrække. Der skal være sket et funktionstab inden for en kortere periode. Derudover må det ikke været sket i forbindelse med indlæggelse på hospitalet, da der her gælder helt andre regler. ”

Du kan selv kontakte kommunen

Ofte vil lægen eller hjemmeplejen kontakte kommunen, hvis de ser en stor ændring i funktionsniveauet hos folk. Men du skal ikke have en udtalelse fra lægen for at få bevilget denne type genoptræning.

"Du eller dine pårørende kan selv kontakte kommunen og få fat i en visitator. Nogle kommuner ser gerne, at det er lægen, der retter henvendelse. Men det er altså ikke et krav, " fortæller Linette Pehrson.

Visitatoren fra kommunen besøger typisk dig derhjemme og laver en konkret, individuel vurdering af dine træningsbehov. Her kan du f.eks. blive spurgt om: Hvad har du svært ved? Hvad kunne du før? Hvad vil du gerne kunne? Efter vurderingen træffer kommunen afgørelse om, du kan få bevilget genoptræning.

Kommunerne har forskellige tilbud

Kommunen vurderer, hvilken type genoptræning du kan få bevilget. Det kan f.eks. være ergoterapi eller fysioterapi. Det kan bl.a. ske gennem et individuelt forløb, på hold eller i hjemmet. Kommunerne tilbyder forskellige former for genoptræning.

"Det er vigtigt at understrege, at kommunerne ikke har samme serviceniveau og samme genoptrænings-tilbud. Derfor kan nogle kommuner tilbyde et hånd-hold til dig med håndartrose, hvor der andre steder er mulighed for et individuelt forløb hos en ergoterapeut, " siger Linette Pehrson. 

Men det er ikke altid nødvendigt at få bevilget et flere måneder langt forløb, mener hun.

"Det kan også være, at du får tre gange hos en ergoterapeut, der hjælper med at lave et træningsprogram, introducerer dig for principper for ledbeskyttelse og brug af hjælpemidler – og herefter fortsætter du så selv, " slutter hun.

Få styr på reglerne


Du kan få bevilget genoptræning efter indlæggelse på hospital. I dette tilfælde sørger lægen for at sende en genoptræningsplan til kommunen, der bevilger genoptræning efter Sundhedsloven. Genoptræning ved nedsat funktionsevne bliver bevilget efter Servicelovens §86, stk. 1. Paragraffen er målrettet personer, der har haft et fald i funktionsevne i en kortere periode, som ikke er sket i forbindelse med en indlæggelse på hospitalet.

Publiceret 16.02.2018