Behandling af kroniske smerter – typer af smertebehandling

Det er en stor belastning af leve med kroniske smerter, men der kan gøres noget ved det. Læs om, hvordan kroniske smerter kan behandles – og hvad der kan gøres for dig.

smertebehandling

Test dine smerter og se, hvor du ligger på vores smertegrænse barometer

Hvis du lever med kroniske smerter, er det vigtigt, du ikke opgiver håbet om, at det kan blive bedre. Smerterne vil måske altid være et vilkår, men du kan få hjælp til at leve et godt liv, hvor smerterne ikke får lov til at tage styringen.

Målet med behandlingen er at lindre dine smerter så meget som muligt – f.eks. gennem en kombination af medicin og andre behandlingsmetoder, der kan hjælpe dig til bedre at håndtere og leve med smerterne.

 • Smertestillende medicin

  Der findes mange forskellige smertelindrende lægemidler. Tal med din læge om, hvilken type der kan være relevant for dig.

  Det er vigtigt, at du tager medansvar for den smertestillende behandling, og at du har en god og åben dialog med din læge. Fortæl om din samlede sundhedstilstand – om du har flere sygdomme, hvilken medicin du i øvrigt anvender, om dens virkning og eventuelle bivirkninger. Og spørg, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller som du ønsker at få uddybet.

  Det er også vigtigt, at du følger lægens vejledning og bruger medicinen efter hensigten.

  8 spørgsmål, du kan stille din læge:

  • Hvorfor skal jeg tage medicinen, og hvordan virker den?
  • Hvor meget medicin skal jeg tage?
  • Hvornår og hvor ofte skal jeg tage medicinen?
  • Hvordan skal jeg tage medicinen?
  • I hvor lang tid skal jeg tage medicinen?
  • Er der noget, jeg bør undgå, mens jeg tager medicinen?
  • Hvad er de mest almindelige bivirkninger?
  • Påvirker medicinen effekten af de lægemidler, jeg i øvrigt får?

  Søg i det hele taget information om medicinen. Spørg på apoteket, læs indlægssedlen eller find oplysninger på internettet.

  Eksempler på smertestillende lægemidler, der ofte anvendes af mennesker med gigt, er paracetamol, NSAID og tramadol. I nogle tilfælde kan lægen ordinere andre lægemidler, f.eks. gabapentin.

  Læs mere om smertestillende lægemidler

 • Tanker og følelser – smerter og psykologi

  Det kan være et konstruktivt udgangspunkt for behandlingen af dine kroniske smerter at skifte fokus fra at blive smertefri til blot at skabe en forandring. Dine tanker, følelser og handlinger i forhold til smerterne rummer nemlig mange muligheder for en positiv forandring. Forskning viser, at det ikke kun er smerteintensiteten, der er afgørende for livskvaliteten. Også den psykologiske dimension – det vil sige den måde, du forholder dig til dine smerter på – er afgørende for din oplevelse af livskvalitet.

  Læs mere om smerter og følelser

  En metode, som mange mennesker med kroniske smerter har gavn af, er mindfulness meditation.

  Læs mere om mindfulness meditation

  Også samtaler med en psykolog kan give dig nogle redskaber til at tackle dine smerter, så de ikke fylder så meget.

  Læs mere om mulighederne for psykologhjælp

 • Skriv smertedagbog

  Det kan være en god idé at lave en smertedagbog. Smertedagbogen kan give dig overblik over dine smerter og måske hjælpe dig til at forstå, hvad der er godt og mindre godt for dig.

  Hent smertedagbogen

 • Motion og træning

  Problemer i led, ryg og muskler er den hyppigste årsag til kroniske smerter. Hvis dine smerter ikke skyldes en skade, nyopstået sygdom eller ændringer i sygdomsaktiviteten, er fysisk aktivitet godt for dig. I mange tilfælde kan den rigtige træning lindre dine smerter ligeså effektivt som smertestillende medicin – og de stærke muskler, du efterhånden opbygger, når du træner regelmæssigt, styrker og støtter svage led.

  Få viden og gode råd om motion mod smerter

 • Ergoterapi

  Måske kan du have gavn af at tale med en ergoterapeut. I samtalen vil ergoterapeuten gennemgå din dagligdag sammen med dig og spørge ind til de problemer, du har med at udføre dine daglige aktiviteter.

  Du og ergoterapeuten kan i samarbejde gennemgå hjemmets indretning og tale om alternative måder at udføre aktiviteterne på. Det kan f.eks. være at flytte om på placering af køkkenredskaber og service eller rykke sengens placering i rummet. I kan også drøfte brug af hjælpemidler til aflastning og måder at arbejde og bevæge dig på, som ikke fremprovokerer smerter.

  Prioritering af aktiviteter er også en vigtig del af det at leve med smerter. Ofte er vi ikke bevidste om, hvilke aktiviteter der er vigtigst for os. Vi risikerer derfor at bruge energien på ting, der egentlig ikke er vigtige, men som måske er noget, vi plejer at gøre. Sammen med ergoterapeuten kan du gennemgå aktiviteterne og tale om, hvilke der er vigtigst for dig at tage aktiv del i.  

  Ergoterapeuten kan også tale med dig om, hvordan du kan tilrettelægge din dagligdag mest hensigtsmæssigt, og hvordan du kan økonomisere med din energi.

  Du kan rette henvendelse til din kommunes Sundhedscenter, hvis du ønsker kontakt til en ergoterapeut.

  Læs om regler og tilskud til behandling og genoptræning

 • Henvisning til smerteklinik

  Hvis din egen læge vurderer, at dine smerter kræver tværfaglig behandling, kan du blive henvist til en offentlig smerteklinik. Hvis der er mere end fire ugers ventetid, har du ret til behandling på en privat, tværfaglig smerteklinik, som har en aftale med Danske Regioner under det udvidede frie sygehusvalg.

  Find smertecentre og ventetider på Venteinfo

 • Alternativ behandling

  Mange mennesker med gigt opsøger alternativ behandling. Der findes et væld af alternative behandlingsmetoder, herunder mentale/fysiske behandlinger, naturlægemidler og kosttilskud, og det kan være en ren jungle at finde rundt i.

  Gigtforeningen er overordnet åben over for alternative produkter og behandlinger - og anerkender, at mange mennesker med gigt benytter sig af alternativ behandling. Men for at vi kan anbefale en behandling, skal der foreligge videnskabeligt bevis for, at behandlingen har en positiv effekt. I mange tilfælde er undersøgelserne af alternative behandlingsmetoder desværre for få eller af ringe videnskabelig kvalitet, og det er derfor ikke altid muligt hverken at anbefale eller afvise en bestemt alternativ behandling som gavnlig for mennesker med kroniske gigtsmerter.

  Husk altid at informere lægen, hvis du er eller har været i en form for alternativ behandling – eller hvis du har planer om det.

  Få viden og gode råd om alternativ behandling

Senest opdateret 29.03.2022