ARTHUR – Dansk Gigthospitals nye robotkollega

I januar kunne Dansk Gigthospital byde en ny kollega velkommen. Han hedder ARTHUR – og han er en robot.

ARTHUR kan scanne hænder – primært på patienter, der har eller er under mistanke for leddegigt. Han gør det med stor præcision og sikkerhed – helt uden brug af personale. Bagefter producerer han en fyldestgørende rapport om de fund, scanningen viser, og sender den automatisk videre til den elektroniske patientjournal. Det hele tager bare 20 minutter.

Professor Oliver Hendricks er begejstret for sin nye kollega:

”Nu skal vi lige lære hinanden at kende – derfor starter vi med projekter, som sikrer, at vi ikke overser noget i farten. Først derefter vil vi inddrage robotten i det kliniske arbejde. Men ARTHUR har et kæmpe potentiale – det er der ingen tvivl om.”

Her giver Oliver Hendricks fem gode grunde til, at ARTHUR har så stort potentiale:

  1. Vores sundhedsvæsen er presset, og mange patienter venter længe på at få deres diagnose. Vi forventer, at ARTHUR kan være med til at fremme en hurtig diagnose.
  2. Leddegigt er en kronisk sygdom, som kan skifte mellem gode og dårlige perioder. ARTHUR kan hjælpe os med at overvåge sygdomsaktiviteten, så vi løbende kan tilpasse behandlingen.
  3. Med ARTHUR får vi mulighed for at vise, at kunstig intelligens kan bruges til noget. At den sætter os i stand til at gøre vores arbejde endnu bedre inden for nogle områder, som er helt centrale for patienterne – nemlig tidlig diagnosticering og overvågning af sygdomsaktiviteten.
  4. Dansk Gigthospital er ejet at en patientforening. Derfor er vi i særlig grad optaget af, hvordan den enkelte patient oplever behandlingen. Med ARTHUR får vi en unik mulighed for at undersøge, hvordan kontakten mellem menneske og maskine kan blive en naturlig og velintegreret del af den øvrige behandling.
  5. Det handler også om økonomi. Vi kan spare både tid og penge – på en intelligent måde. For ARTHUR betyder, at vi kan gøre vores drift mere rationel. At vi lægger beslag på færre personaleressourcer.”

ARTHUR er den første robotscanner af sin art, og den er udviklet af forskere fra Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital. Fabrikant Mads Clausens Fond har doneret 1 mio. kr. til anskaffelse af robotscanneren på Dansk Gigthospital.

Publiceret 08.02.2024