Søvnterapi hjælper mennesker med gigt

Mennesker med leddegigt har overraskende stor effekt af kognitiv adfærdsterapi mod søvnløshed, viser ny forskning.

Sover du dårligt? Kognitiv adfærdsterapi mod søvnløshed har stor effekt, viser ny forskning

For langt de fleste mennesker er søvnbesvær noget forbigående, men mennesker med leddegigt risikerer i højere grad end andre at udvikle kronisk søvnløshed.

Men måske er der hjælp at hente i kognitiv adfærdsterapi, som tilsyneladende kan forbedre søvnen og lette en række af de andre symptomer, som følger med søvnløshed og gigt – for eksempel smerter, depression og fatigue.

Danske gigtforskere har undersøgt effekten af, at mennesker med leddegigt får tilbudt kognitiv gruppeterapi målrettet mod søvnløshed.

En god nats søvn

Hensigten med terapien er at give mennesker bedre redskaber til at planlægge søvn og håndtere de negative tanker forbundet med søvnløshed.

Det forklarer en af forskerne bag undersøgelsen, sygeplejerske Bente Appel Esbensen, der er professor ved Københavns Universitet og seniorforsker i Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme. Hun er desuden et af medlemmerne i Gigtforeningens forskningsråd.

”Søvnløshed er et udbredt problem for mennesker med leddegigt. I mange år har vi nedtonet problemet, fordi vi ikke har haft andet end sovemedicin at tilbyde. Men vores resultater viser, at kognitiv adfærdsterapi er et reelt, ikke-farmakologisk alternativ, der kan hjælpe patienterne mere, end vi måske har troet,” fortæller Bente Appel Esbensen.

Hun forklarer, at omkring 65 % af alle personer med inflammatorisk gigt lider af søvnbesvær eller en søvnsygdom, og at søvnsygdomme generelt er underdiagnosticeret i denne gruppe.

Forskernes resultater er blandt andet baseret på at patienter selv rapporterer symptomer og deres oplevelse af effekten af en behandling.

Resultaterne viser, at de patienter, som modtog terapi, vurderede kvaliteten af deres søvn til at være markant bedre end patienterne i kontrolgruppen, som ikke blev tilbudt terapi mod søvnløshed.

Publiceret 13.07.2023