At fjerne patientrettigheder er en katastrofe

Robusthedskommissionens anbefalinger om at gå fra en rettighedsbaseret behandling til en behovsbaseret behandling vækker bekymring hos Gigtforeningen, der repræsenterer over 700.000 danskere, der har en gigtsygdom.

Mette Bryde Lind forklarer til en konference ved siden af Gigtforeningen skilt

Direktør i Gigtforeningen Mette Bryde Lind udtaler:

- Det vil alt andet lige betyde, at de mennesker, der råber højst får den bedste behandling. Det vil skabe ulighed i sundhed, som jo netop var hvad rettighederne skulle gøre op med. For den patientgruppe, vi repræsenterer vil det uundgåeligt betyde, at mennesker med gigt kommer til at vente endnu længere. At de kommer bag i køen med det dårlige knæ, eller med udredningen som skal sætte den livsvigtige medicinske behandling i gang og at de skal være endnu længere tid væk fra arbejdsmarkedet, siger hun.

Mette Bryde Lind mener dog, det er positivt, at Robusthedskommissionen lægger vægt på forebyggelse. Men hun understreger, at det ikke kan stå alene.

- Jeg vil gerne kvittere for, at Robusthedskommissionen lægger vægt på forebyggelse. På gigtområdet har det en kolossal stor betydning for mange mennesker. Men det kræver, at man fra politisk side prioriterer det og gør det lovpligtigt for kommunerne at tilbyde patientuddannelse og superviseret ensartet træning i hele landet, siger Mette Bryde Lind.

Publiceret 11.09.2023