Valg: Socialdemokratiets Rasmus Langhoff svarer på Gigtforeningens spørgsmål

Vi har bedt sundhedsordførerne fra de politiske partier svare på, hvad de vil gøre for mennesker med gigt. Læs her, hvad Rasmus Langhoff svarer.

Gigt rammer hver ottende dansker. Har du eller en af dine kære haft gigt inde på livet?

Gigt er en meget udbredt sygdom, og jeg har selvfølgelig mødt mange med gigt og hørt deres erfaringer med sygdommen.

Syv ud af ti gigtpatienter har ugentlige smerter, og det er den næst hyppigste årsag til førtidspension – hvad tænker du om det?

Det er et meget højt tal. Og det er selvfølgelig noget, vi som politikere skal have fokus på. Det er heller ikke noget, vi kan løse alene inden for sundhedsområdet. Det handler også om eksempelvis arbejdsmiljø og adgang til efteruddannelse. Gigt er en sygdom, der rammer den enkelte hårdt. Men det er jo også et tab for samfundet, når folk må pensioneres på grund af smerter.

Hvad vil du gøre for gigtpatienterne?

Vi har med sundhedsaftalen styrket det nære sundhedsvæsen. Blandt andet med nye kvalitetspakker for kroniske patienter. Fordi det er meget vigtigt, at man som f.eks. gigtpatient har adgang til de samme høje tilbud i det nære sundhedsvæsen, uanset hvor i landet man bor. Vi skal være bedre til at sætte tidligt ind og forebygge, at kroniske sygdomme udvikler sig og bliver mere behandlingskrævende, og ender i eksempelvis en førtidspension.

Vil du arbejde på en helhedssamtale for vores kroniske patienter for at skabe mere sammenhæng i sundhedsvæsnet? (7 ud af 10 med gigt er multisyge)

Der skal være bedre sammenhæng i sundhedsvæsnet. Det gælder særligt for de kroniske patienter, som typisk har kontakt til både deres egen praktiserende læge, til sundhedstilbud i kommunerne og måske også til eksempelvis et regionalt ambulatorium. Vi har med sundhedsaftalen forsøgt at skabe bedre sammenhænge mellem de forskellige indsatser, men vi skal hele tiden se på, om vi kan blive endnu bedre.

Hvad vil du gøre for at få ventelisterne væk? (Lige nu kan det tage over et år at få et nyt knæ)

Vi er kommet godt igennem corona. Men vi har en stor udfordring med ventelister på nogle områder. Det kan have stor betydning for den enkeltes livskvalitet at måtte vente længere tid på en operation. Derfor er det meget vigtigt, at vi nu så hurtigt som muligt får nedbragt ventetiderne. Regeringen og regionerne har indgået aftale med en fælles ambition om, at ventelisterne skal afvikles i løbet af 2022. Regeringen vil sikre de nødvendige ressourcer til, at regionerne kan afvikle behandlingsefterslæbet.

Publiceret 21.10.2022