Valg: SFs Kirsten Normann Andersen svarer på Gigtforeningens spørgsmål

Vi har bedt sundhedsordførerne fra de politiske partier svare på, hvad de vil gøre for mennesker med gigt. Læs her, hvad Kirsten Normann Andersen svarer.

Gigt rammer hver ottende dansker. Har du eller en af dine kære haft gigt inde på livet?

En god veninde har haft svær gigt i mange år, og er senest blevet ramt af mange følgesygdomme. Det har været svært at være vidne til manglende sammenhæng – særligt i sundhedsvæsnet. Men også arbejdsmarkedet har svigtet i forhold til rummelighed. Min veninde fik ganske vist undervejs et fleksjob – men trods mange år på arbejdspladsen, så stod hun også yderst på vippen, da der skulle spares.

Syv ud af ti gigtpatienter har ugentlige smerter, og det er den næst hyppigste årsag til førtidspension – hvad tænker du om det?

Det er vigtigt, at patienter med kroniske sygdomme har let adgang til førtidspension. Sådan er det ikke altid. Men det er mindst lige så vigtigt, at vi får mere fokus på rummeligheden på arbejdsmarkedet. Gigtpatienters smerteniveau er sjældent stationært, men mange arbejdsgivere forudsætter en form for stabilitet – også i fleksjob. Det forudsætter forståelse for smerter – at de ikke ”bare” kan arbejdes væk – men tværtimod forudsætter hensyn og ro. Generelt bør vi arbejde for at arbejdsmarkedet også anerkender, at sygdom kan være et vilkår. Det kan ramme alle – og en større tålmodighed i forhold til sygdom har betydning for, at man kan fastholde medarbejdere.

Hvad vil du gøre for gigtpatienterne?

Jeg synes der er for lidt fokus på smertepatienter – og der er brug for en plan, hvor vi ikke giver op på smertepatienter, men fortsætter med at søge de bedste løsninger. Men vi skal også forebygge – eks. med bedre adgang til vederlagsfri træning. Vi ved, at gigtpatienter sjældent kun har én udfordring, som skal håndteres. Og det kan være lidt af en jungle at finde rundt i systemer, hvor støtte og hjælp skal hentes i forskellige specialer i sundhedsvæsnet og i forskellige forvaltninger i kommunerne. Derfor bør kroniske patienter have let adgang til den mest oplagte specialafdeling på sygehuset, som så skal have ansvaret for at koordinere til andre specialer. Og kroniske patienter skal have adgang til én fast sagsbehandler i kommunen, som kan vejlede og rådgive om støtte og hjælp – i takt med, at behovet opstår.

Vil du arbejde på en helhedssamtale for vores kroniske patienter for at skabe mere sammenhæng i sundhedsvæsnet? (7 ud af 10 med gigt er multisyge)

Ja. Der er både brug for helhedssamtalen i sundhedsvæsnet og i kommunerne.

Hvad vil du gøre for at få ventelisterne væk? (Lige nu kan det tage over et år at få et nyt knæ)

Ventelister er en udfordring, som jo desværre er forårsaget af, at vi mangler personale. Som systemet er indrettet lige nu – så kan alle patienter med ventelistegaranti stille sig op i køen og vente på, at det bliver deres tur. Men nogle patienter har et større behov for hurtig indsats end andre. Indtil vi har kapacitet til at behandle alle patienter hurtigt og uden ventetid, mener jeg, at vi skal se på mulighederne for en differentieret ventelistegaranti, hvor de mest syge patienter får behandling først.

Publiceret 14.10.2022