Få tilskud til solcreme – for dig med lupus

Har du gigtsygdommen lupus, hvor man kan blive ekstremt følsom over for sollys, kan du søge om tilskud til solcreme hos din kommune. Gigtforeningens socialrådgiver, Anne-Marie Thomsen Sølvsten, hjælper dig på vej.

Lupus/SLE er en alvorlig, autoimmun gigtsygdom, som bl.a. er kendetegnet ved ekstrem følsomhed overfor sollys. Hvis du har lupus, skal du derfor beskytte dig effektivt mod solen med lange ærmer og bukser – og masser af solcreme med høj beskyttelsesfaktor. Det kan være dyrt – men måske kan du få nogle af pengene retur. Det er nemlig muligt efter servicelovens § 100 at søge din kommune om tilskud til nødvendige merudgifter som følge af sygdom.

Kriterier for at få tilskud

Først vil kommunen tage stilling til, om du er omfattet af målgruppen. Nedsættelsen af din funktionsevne skal være både varig og alvorlig. Bekendtgørelsen beskriver det sådan:

"Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, hvis konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der må sættes ind med betydelige hjælpeforanstaltninger".

Kommunen vil også vurdere, om du samlet set har merudgifter, der overstiger den såkaldte bagatelgrænse. For at du kan komme ind under ordningen, skal du sandsynliggøre nødvendige merudgifter på mindst 6.888 kroner årligt eller 574 kroner pr. måned (2022). Kommunen lægger alle dine merudgifter sammen – både de løbende udgifter og enkeltudgifter.

Læs mere om merudgifter og beregning af ydelsen

Pas på solens stråler

Solen er en vigtig kilde til dannelse af D-vitamin i huden, ligesom solskinsvejr gør os i godt humør. Derfor gælder det om at nyde alle fordelene, men samtidig undgå de skadelige stråler.

Det gør du ved at:

  • Søge skygge mellem kl. 12 og 15, hvor solen står højest på himlen.
  • Tage en solhat på og dække huden, når solen er stærkest.
  • Bruge solcreme. Altid mindst faktor 15.
Publiceret 03.05.2022