Store kommunale forskelle på tilbud for mennesker med artrose

Gigtforeningen har med hjælp fra Kantar-Gallup fået afdækket, hvilke tilbud som træning, patientuddannelse og smertehåndtering kommunerne tilbyder gigt- og rygpatienter. Undersøgelsen viser, at der er urimelig stor forskel på, hvilke sundhedstilbud kommunerne udbyder. 

Kortet viser resultatet af en ny Kantar-Gallup-undersøgelse, hvor kun 34 af landets 98 kommuner har bekræftet, at de reelt har et tilbud til borgere med artrose, mens 36 kommuner har tilbud til rygpatienter.

”Det er ikke godt nok! Det bør være din sygdom, ikke postnummer eller pengepung, der afgør din behandling. Det er ikke rimeligt, at der skal være så stor forskel i så et lille land. Smerterne er jo de samme, om du bor i Roskilde eller Randers,” siger Mette Bryde Lind. 

Det burde ellers ligge lige for. Sundhedsstyrelsen har længe haft klare retningslinjer og god evidens for, at træning og patientuddannelse virker. Forløbene giver simpelthen mennesker med gigt færre smerter og bedre funktion i hverdagen!

Gigtforeningen kan nu dokumentere, at forløbene med træning og patientuddannelse har potentiale til at give store samfundsgevinster. Nye beregninger fra konsulentvirksomheden Kraka-Advisory viser, at patientforløb kan spare det offentlige for mellem 5.000 og 31.000 kr. pr. person i den erhvervsaktive alder. Samlet er der derfor store milliardbeløb at hente for de offentlige kasser, ligesom virksomhederne kan beholde sine erfarne medarbejdere i en tid, hvor arbejdsmarkedet råber efter flere hænder.

Publiceret 03.11.2021