Sårbare gigtpatienter blev klemt i ændret vaccineplan

Gigtforeningen har kritiseret Sundhedsstyrelsen for rod i vaccineplanen. Gruppe 10 blev sløjfet og mange i gruppe fem, er ikke blevet indkaldt. Der har ikke været nok fokus på tryghed for den enkelte patient, mener direktør Mette Bryde Lind. 

I Gigtforeningen har vi haft ekstra travlt de seneste måneder. Travlt med at sikre ekstra sårbare gigtpatienter en vaccine. Få meter før målstregen blev gruppe 10 nedlagt, og mange med inflammatoriske gigtsygdomme fik at vide, at de var i gruppe 5, men fik ikke invitation til vaccination. Det skabte stor utryghed og frustration hos en gruppe, der i forvejen har levet længe i isolation og frygt for at blive alvorligt syge.

Det er ikke i orden! Derfor har vi i Gigtforeningen løbet politikere og myndigheder på dørene for at få flere med i gruppe 5 og sikre os, at dem, der var visiteret hertil, også blev indkaldt. Rodet i visitationen i visitationen i Region Midt, gjorde vi opmærksom på i medierne, hvilket har betydet, at flere tusinde alvorligt syge patienter er blevet indkaldt til vaccination i foråret fremfor at skulle vente til sommer. Vi har også fået Sundhedsstyrelsen til at kommunikere mere klart om, hvem der tilhører den ekstra sårbare gruppe, så vores medlemmer kan få klarhed, og det har de gjort.

I vores rådgivning har vi talt med mange frustrerede gigtpatenter. Nogle tror, de er ekstra sårbare, og dem har vi kunnet berolige og sende mere ud i samfundet. Andre har vi opfordret til at kontakte deres behandlende læge for en vurdering, om ikke de skal vaccineres.

Mange forskellige tiltag

104 medieomtaler, 101 indsamlede patientberetninger, 34 opslag på sociale medier, 28 breve til politikere, 7 møder med Sundhedsstyrelsen, 3 udvalgsspørgsmål til sundhedsministeren, 2 politikersamtaler og 1 liveevent med Søren Brostrøm. Det er blot nogle af de tiltag, Gigtforeningen har taget for at råbe beslutningstagerne op i kampen for at fastholde solidaritetsprincippet i vaccineplanen.

"Mildt sagt har vi været stærkt utilfredse med det rod, der har været i vaccineplanen, og den forskel, der har været mellem regionerne. Systemet blev sat over den enkelte patients tryghed. Vores medlemmer har været hårdt ramt af COVID. Og de skiftende meldinger om vaccineplanen har kun betydet endnu mere utryghed og forvirring," fastslår Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind.

Gigtforeningen taler medlemmernes sag

Flere har bemærket, at Gigtforeningen har været toneangivende og synlige i kritikken af den ændrede vaccineplan. Men har det flyttet noget? Til det siger Mette Bryde Lind:

"Vi er den eneste stemme, der har talt gigtpatienternes sag. Og vi har talt højt! Vi har ønsket, at visitationen til gruppe 5 fortsat holdes åben. Heldigvis kan patienter fortsat visiteres til en gruppe 5-vaccine, hvis deres behandlende læge skønner, det er nødvendigt. Og så ser det ud til, at vi får rettet op på nogle af de alvorlige regionale skævheder, som vi har set i Region Midtjylland."

Det sidste ord er ikke sagt endnu. I Gigtforeningen vil vi nu arbejde for, at der laves en kritisk gennemgang af vaccinehåndteringen, så sårbare patienter ikke risikerer at blive klemt i systemet igen.

Publiceret 04.05.2021