Vi kæmper for en røgfri fremtid

Hver dag begynder 40 børn og unge under 18 år at ryge. Nogle af dem er ikke engang fyldt 13 år. Heldigvis er vi enige om, at der skal gøres noget ved det. Og det er værd at glæde sig over, at 9 ud af 10 danskere ikke ønsker at give tobakken videre til vores børn og børnebørn.


I Danmark er vi mange, der står sammen om en røgfri fremtid. Vi kan være uenige om mange ting, men heldigvis er vi rørende enige om ikke at give tobakken videre til næste generation.

Se film om, at 9 ud af 10 danskere bakker op om en røgfri fremtid (Facebook)

Røgfri Fremtid er også navnet på et bredt partnerskab, som omfatter mere end 200 skoler, organisationer, virksomheder og institutioner, herunder Gigtforeningen. Vi arbejder for, at ingen børn og unge ryger i 2030, og at kun 5 procent af de voksne gør det.

Indsatsen handler ikke om oplysning, for i dag ved alle, hvor farligt det er at ryge. Vi ved også, at det kan være svært at kvitte tobakken – og at det ikke hjælper at slå nogen oven i hovedet med argumenter, som de i forvejen kender til hudløshed.

Røgfri Fremtid er et flerstrenget initiativ, som ikke bare taler til det enkelte menneske, men til det fælles ansvar, vi har, hvis vores børn og børnebørn skal vokse op uden røg. Skoler, forældre, beslutningstagere, virksomheder – alle dele af vores samfund.

Rygning har betydning for mennesker med gigt

I Gigtforeningen føler vi en forpligtelse til at arbejde for, at færre ryger – både nu og i fremtiden. For rygning har betydning for mennesker med gigt – både når det handler om forebyggelse, og når det gælder selve sygdomsforløbet.

Fakta om rygning og gigt

  • Rygning øger risikoen for knogleskørhed.
  • Rygning er en af de mest veldokumenterede risikofaktorer, når det handler om at udvikle leddegigt. Der er heller ingen tvivl om, at rygning kan påvirke selve sygdomsforløbet negativt. 
  • Samtidig øges den i forvejen høje risiko for hjerte-kar-sygdom.
  • Dansk forskning fra 2014 viser, at cirka en tredjedel af alle danskere med leddegigt ryger dagligt. Det er dobbelt så mange som i befolkningen som helhed.

Overvejer du at holde op med at ryge? – få hjælp og gode råd
 
Det er Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden, der har taget initiativ til Røgfri Fremtid.

Publiceret 16.11.2020