COVID-19-vaccine: Sådan skal du forholde dig

De danske myndigheder arbejder på højtryk for at være klar til at kunne vaccinere hele den danske befolkning mod COVID-19. Sundhedsstyrelsen vil melde ud, hvordan det skal ske, og hvilke grupper man vil prioritere at vaccinere først.

Vaccination af risikogrupper

Det forventes, at bl.a. personer i særlig risiko for et alvorligt forløb ved smitte med COVID-19 vil blive prioriteret højt og få vaccinen tilbudt før den almene befolkning.

Ifølge Sundhedsstyrelsens rapport ”Personer med øget risiko ved COVID-19” tilhører en række forskellige befolkningsgrupper - de såkaldte ”risikogrupper”, herunder også nogle gigtpatienter. 

Dansk Reumatologisk Selskab vurderer, at gigtpatienter med inflammatoriske gigtsygdomme generelt er i større risiko for et alvorligt forløb end den raske baggrundsbefolkning.

Vaccination og evt. pause i medicinering

Generelt anbefales gigtpatienter at blive vaccineret mod COVID-19. Nogle typer immundæmpende lægemidler kan medføre, at vaccinen virker dårligere. Derfor kan det være aktuelt for nogle gigtpatienter at holde pause med den immundæmpende medicin i forbindelse med vaccinationen. Vi afventer nærmere information fra Sundhedsstyrelsen.

Ved tvivlsspørgsmål vil det være din behandlende læge/reumatolog, der ud fra en individuel vurdering tager stilling til, om det vil være aktuelt for dig.

Hvem får tilbudt vaccinerne først?

De første, der vil få vaccinen tilbudt, bliver ældre personer over 80 år og beboere på plejehjem og i plejebolig. Grunden er, at risikoen for et alvorligt forløb med COVID-19 stiger markant med alderen. Desuden vil plejepersonale i ældresektoren og frontpersonale på hospitalerne være nogle af de første, der får tilbudt vaccinen.

I løbet af uge 52 vil Sundhedsmyndighederne komme med faglige anbefalinger og retningslinjer om, hvem der skal vaccineres før andre. Anbefalingerne vil løbende blive opdateret alt efter hvor mange vacciner, der kommer til landet, da det er afgørende for, hvor mange personer man kan tilbyde vaccine - og dermed hvor hurtigt, forskellige patientgrupper kan få den.

Gigtforeningen vil følge disse udmeldinger løbende.

Hvordan skal du forholde dig?

Sundhedsstyrelsen har desuden meldt ud, at alle borgere vil få besked fra myndighederne om deres vaccination mod COVID-19 via e-Boks eller brev.

Hvis ikke du er plejehjemsbeboer eller over 80 år, vil du som sagt ikke være blandt dem, som får vaccinen tilbudt først. Derfor anbefaler vi, at du først kontakter din læge i det nye år med evt. spørgsmål til vaccinen og din behandling, da der er meget travlt i julen på grund af de stigende smittetal og flere indlagte med COVID-19.

Læs mere om vaccination mod COVID-19 på Sundhedsstyrelsens og Lægemiddelstyrelsens hjemmesider

Publiceret 22.12.2020