Sådan kan kommunens ergoterapeut hjælpe dig til en nemmere hverdag

Har du gigt og problemer med hænder, fingre og skuldre? Så ved du alt for godt, at det kan det være svært at udføre mange dagligdags gøremål som at tage tøj af og på, lave mad osv. Her fortæller Linette Pehrson fra Gigtforeningens rådgivning om, hvordan kommunens ergoterapeut kan hjælpe dig. 


Hvis du har gigt i dine hænder eller fingre, kan ergoterapeuten lægge et individuelt træningsprogram, der tager højde for netop dine problemer. På billedet varmes hænderne op i varmt vand før træning. Foto: Natascha Thiara Rydvald

En ergoterapeut kan give dig gode råd om bl.a. arbejdsstillinger, ledaflastning og hjælpemidler. De fleste kommuner har en ergoterapeut, som du kan blive henvist til.

"Træningstilbuddene varierer fra kommune til kommune. Som regel foregår træningen på kommunens sundhedscenter individuelt eller på et hold. Et kommunalt træningsforløb varer typisk højst tre måneder, " forklarer ergoterapeut Linette Pehrson.

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport til og fra træning. Kan du ikke tage offentlige transportmidler og ikke selv komme til og fra sundhedscentret, kan du søge kommunen om transport.

Forskellige måder at blive henvist til kommunal ergoterapi

I behandling på et reumatologisk ambulatorium
Er du i behandling på et reumatologisk ambulatorium, kan lægen henvise dig til et forløb hos en ergoterapeut.

Har du behov for specialiseret genoptræning, kan du blive henvist til hospitalets egen ergo- og fysioterapi.

Hvis du har brug for almindelig genoptræning, kan lægen udarbejde en genoptræningsplan (GOP). Heraf skal det fremgå, præcis hvilken slags genoptræning du har brug for. Du skal tilbydes et forløb inden for syv dage, efter at kommunen har modtaget planen.

Genoptræning efter sygdomsforløb
Har du efter et sygdomsforløb svært ved de daglige gøremål, kan du søge om genoptræning efter Servicelovens § 86.

Du kan også henvende dig til kommunens sundhedscenter, ligesom din praktiserende læge kan sende en henvisning. I henvisningen skal der stå, hvad der ligger til grund for dit behov for genoptræning.

Når kommunen har modtaget din ansøgning, vil de aftale et visitationsbesøg hos dig, hvor I skal tale om de opgaver, du har svært ved.

Publiceret 27.09.2019