PET-scanning afslører alvorlig gigtsygdom

Dansk forsker har med støtte fra Gigtforeningen fundet ud af, at PET-scanninger kan afsløre kæmpecelle-karbetændelse i ansigtets små blodkar. "Metoden kan meget præcist skelne mennesker med karbetændelse fra dem, der ikke har sygdommen," siger ph.d.-studerende Berit Dalsgaard Nielsen om resultaterne, der kan få afgørende betydning for tidlig diagnosticering og behandling af sygdommen.

Når kroppens blodkar angribes

Kæmpecelle-karbetændelse (kæmpecellearteritis) er en udbredt gigtsygdom, hvor immunforsvaret – ligesom ved bl.a. leddegigt og andre inflammatoriske gigtsygdomme – angriber kroppens raske celler. I dette tilfælde går det ud over kroppens store og ansigtets mindre blodkar.
I de seneste ti år har man brugt PET-scanninger til at diagnosticere betændelse i de store kar. En PET-scanning viser nemlig de områder i kroppen, hvor der omsættes meget glukose, som det er tilfældet ved betændelse.

PET-scanning af små blodkar

I et forskningsprojekt, som er støttet af Gigtforeningen med 1,2 mio. kr., har læge og ph.d.-studerende Berit Dalsgaard Nielsen, Reumatologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, vist, at PET-scanning også kan bruges til at diagnosticere karbetændelse i ansigtets små blodkar.

"Hidtil har PET-scanning ikke været brugt til at stille diagnosen i de små blodkar, da man antog, at karrene lå så tæt på hjernen og på overgangen mellem hud og luft, at de ikke ville være til at se på scanningsbilledet. Men studiet viser faktisk, at scanningen meget præcist kan skelne mennesker med karbetændelse fra dem, der ikke har sygdommen," siger hun.

Hurtig diagnose og behandling er afgørende

Ubehandlet har kæmpecelle-karbetændelse alvorlige konsekvenser som f.eks. risiko for synstab og udposninger på hovedpulsåren. Derfor er det vigtigt at stille den præcise diagnose og iværksætte behandlingen så hurtigt som muligt.

"Omvendt ønsker vi heller ikke at overdiagnosticere sygdommen," fortæller Berit Dalsgaard Nielsen. Det skyldes, at karbetændelse i dag behandles med binyrebarkhormon, som effektivt slår betændelsen ned. Men der er tale om en langvarig behandling, som er forbundet med risiko for bl.a. knogleskørhed, vægtøgning og diabetes.

Er fremtidens behandling biologisk?

Det biologiske lægemiddel RoActemra blev i 2017 godkendt til kæmpecelle-karbetændelse af den amerikanske lægemiddelmyndighed FDA, og det diskuteres nu, om medicinen skal være førstevalgsbehandling i Danmark.

"Hvis vi skal give en dyr biologisk behandling, kræver det, at vi kan dokumentere, at der er tale om karbetændelse. PET-scanningen gør det muligt meget præcist at diagnosticere karbetændelsen," forklarer Berit Dalsgaard Nielsen.

Det er ikke alle danske hospitaler, der har en PET-scanner, og undersøgelsen er meget dyr. Derfor forventer Berit Dalsgaard Nielsen ikke, at metoden bliver standard foreløbig. Men de steder, hvor PET-scanning er tilgængelig, opfordrer hun lægerne til at huske også at scanne hovedet hos patienter, de mistænker for at have karbetændelse.

Publiceret 20.08.2018