Hvorfor oplever hver femte fortsat kroniske smerter efter udskiftning af knæ?

Hvert år får omkring 10.000 mennesker i Danmark indopereret et kunstigt knæ. Langt den hyppigste årsag er artrose (slidgigt) i knæleddet, og antallet forventes at stige støt i de kommende år. For de fleste forbedrer operationen både funktionsevne og livskvalitet, men desværre oplever ca. hver femte fortsatte smerter i og omkring knæet et år efter operationen.

Med støtte fra Gigtforeningen vil ph.d.-studerende Peter Skrejborg fra Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet, undersøge, hvad disse smerter skyldes.

"Til trods for mange års forskning kender vi ikke årsagen til, at nogle patienter oplever vedvarende smerter i knæet efter operationen. Derfor er det meget svært at finde en optimal behandling af denne type smerter," fortæller Peter Skrejborg.

Et smertefølsomt nervesystem

Center for Sanse-Motorisk Interaktion ledes af den verdenskendte danske smerteforsker, professor Lars Arendt-Nielsen. Sammen med andre forskere har centret i flere studier vist, at nogle artrosepatienter har et særligt smertefølsomt nervesystem, og at denne gruppe har en øget risiko for at få vedvarende smerter efter en operation, hvor hofte- eller knæled udskiftes med en kunstig protese.

I det nye studie fra Center for Sanse-Motorisk Interaktion anvendes centrets avancerede udstyr, kliniske undersøgelser og spørgeskemaer til at undersøge nervesystemets øgede følsomhed hos patienter, der har vedvarende smerter efter udskiftning af knæleddet fem år efter operationen i forhold til patienter, der er blevet smertefrie efter operationen. Studiet udføres i samarbejde med Center of Excellence in Osteoarthritis ved Aalborg Universitetshospital.

"Vores hypotese er, at de vedvarende smerter skyldes en øget smertefølsomhed," fortæller Peter Skrejborg. "Hvis vi kan dokumentere denne sammenhæng, kan det måske bane vejen for udvikling af nye behandlingsprincipper for denne patientgruppe." 

Projektet forventes afsluttet i foråret 2019.

Vi støtter dansk gigtforskning

Gigtforeningen støtter hvert år dansk gigtforskning med 10-15 millioner kroner. Vi støtter bl.a. forskning, som kan føre til bedre behandling og forebyggelse af sygdomme i led, ryg og muskler – fra folkesygdommen artrose (slidgigt) til inflammatoriske gigtsygdomme og sjældne bindevævssygdomme. Vi støtter også forskningen i smerter, rehabilitering og andre områder, som har betydning for mennesker med gigt.

Læs mere om den forskning, Gigtforeningen støtter

Publiceret 10.08.2018