Endelig kommer der tydelig advarsel på methotrexat-pakkerne

Ingen skal være i tvivl om, hvor ofte gigtmedicinen methotrexat skal tages. Derfor kommer der fremover fed skrift og rød advarselsboks på pakkerne, har Lægemiddelstyrelsen besluttet. 

Advarslen skal minde om, at midlet kun skal tages én gang om ugen. Der har de seneste år været adskillige tilfælde af dødsfald som følge af overdosering af methotrexat.

Gigtforeningen har længe presset på for, at sundhedsminister Ellen Thrane Nørby skulle gå ind i sagen, så der kan komme styr på doseringen af den farlige medicin.

"Vi er selvfølgelig glade for ethvert tiltag, som kan øge sikkerheden, men der kan stadig gøres meget mere," siger Lene Mandrup Thomsen, sundhedsfaglig seniorkonsulent i Gigtforeningen.

Hun peger på, at uddannelse i lægemidler skal opprioriteres på sosu- og sygeplejerske-uddannelserne.

"Det er vores indtryk, at det er blevet nedprioriteret. Der er behov for bedre uddannelse af det sundhedsfaglige personale i medicinhåndtering. Uddannelsen kunne passende følges op af en årlig test i håndtering af farlig medicin," siger Lene Mandrup Thomsen.

"Det er vigtigt med et kontinuerligt fokus. Vi ved jo, at de første dødsfald skete for over ti år siden. Problemet er velkendt og skal konstant tages alvorligt."

Derfor er Gigtforeningen også i dialog med Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed om, hvordan man kan formidle mere viden om doseringen af methotrexat til såvel patienter som sundhedspersonale.

Pakkerne med de tydelige advarsler ventes at komme på det danske marked i løbet af et halvt år.

Publiceret 11.09.2018