Gigtforeningen: I kan stadig nå at smide en redningskrans til de nedslidte

Debatindlæg af Mette Bryde Lind, direktør for Gigtforeningen

Problemet med Arnes pension er, at regeringen vil give den til de mest robuste og friske faglærte og ufaglærte fremfor til de mest nedslidte. Men det er ikke for sent at målrette den endelige aftale mod de nedslidte.

Da statsministeren præsenterede regeringens udspil til en tidlig pension på Danish Crown i Horsens, sagde hun ”regeringen fremlægger i dag en ny ret til tidlig pension. Det vi sagde før valget - det siger vi også efter valget”.

Det er desværre ikke rigtigt. For inden valget lovede Mette Frederiksen, at de mest nedslidte skulle have ret til tidlig pension. Men i Horsens stod det klart, at den tidlige pension skal gives som en fortjenstmedalje til de robuste, der har klaret sig i længst tid på arbejdsmarkedet og stadig er der, når de fylder 61 år.

Det er ikke de mest nedslidte.

For det er paradoksalt ikke dem, der har arbejdet længst, der også er de mest nedslidte.

Det er faktisk lige omvendt, konkluderede Finansministeriet sidste år med hjælp fra Det Nationale Forskningcenter for Arbejdsmiljø. Nedslidning starter tidligere i arbejdslivet, og dem der holder meget længe er – for at bruge et lidt fortærsket udtryk - de mest robuste. Dem, der har arbejdet længst tid, i gennemsnit 44 år, på arbejdsmarkedet, har fx betydeligt bedre selvoplevet helbred, end deres jævnaldrene med kortere arbejdsliv, i snit 30 år.

Og zoomer man ind på de ufaglærte med de korteste arbejdsliv, så er der fire gange så mange i denne gruppe (16 pct.), der er begrænset af smerter i deres arbejde, som i gruppen med lange arbejdsliv (4 pct.).

Fænomenet kaldes ”healthy worker effect”, fordi dem med problemer presses ud af arbejdsmarkedet tidligere, og de, der er tilbage, er dem, der kan holde til det.

Seniorpensionen kan redde de nedslidte

Men det er ikke for sent at kaste en redningskrans til de mest nedslidte med den kommende aftale. Nu er der gang i forhandlingerne og såvel de radikale som SF og Enhedslisten har indikeret, at de vil have de nedslidte bedre placeret i aftalen.

Så hvad gør en klog kone eller mand?

Set fra Gigtforeningens stol er det umiddelbart svært at se, hvordan Arnes pension med en aldersgrænse, en anciennitetsmodel og en tilbagetrækningstrappe også kan gøres individuel og afhængig af den enkeltes helbred og nedslidningsgrad.

Derfor foreslår vi, at man udvider seniorpensionsordningen, som fungerer godt med en visitationsdel, men hjælper for sent. Gør seniorpensionen til redningskransen til de mest nedslidte på arbejdsmarkedet. Det er den ikke i dag, selvom det var Mette Frederiksens opfattelse på pressemødet. For kun under tre procent af dem, der tilkendes seniorpension kommer direkte fra arbejdsmarkedet, svarende til 49 borgere. Det er alt for lidt.

Alt for mange nedslidte er de sidste år, inden de forlader arbejdsmarkedet, ved at drukne. De trækkes rundt i uværdige og urimelige arbejdsprøvninger og ressourceforløb – før de så måske tilkendes seniorpension. Det er uværdigt – også selvom man måske ”kun” har været 30 år på arbejdsmarkedet.

I dag er aldersgrænsen for seniorpension seks år før pensionsalder. Udvid grænsen til ti år inden pensionsalderen. Det vil give de mest nedslidte en værdig mulighed for at forlade arbejdsmarkedet, når behovet er der.

Husk at forebygge nedslidning

Hvordan undgår vi fremover, at masser af gode kræfter bliver trykket ud af arbejdsmarkedet i aldersgruppen 45-60 år, fordi deres krop har sagt stop? Det er der mange gode svar på.

Nøgleordet er forebyggelse.

  • Forpligt hinanden på, at der nedsættes en nedslidningskommission, som skal komme med anbefalinger til fremtidens initiativer på arbejdsmarkedet for at undgå nedslidning og fastholde et stort arbejdsudbud.
  • Sørg for at sporskifte og omskolingsordningerne er attraktive, så Michael og Birgit frivilligt forlader deres holdkammerater gennem 20-30 år. Giv de eksisterende ordninger et servicetjek.
  • Der er brug for en ordning for fleksibel arbejdstid. Rigtig mange af Gigtforenings medlemmer vil gerne arbejde. Men de kan ikke holde til 37 timers arbejde, og de har lange udsigter til fleksjob. Ved at nedsætte arbejdstiden får mennesker med slidgigt markant færre smerter.

Desværre viser forskningsresultater, at det kun er 20 procent af medarbejderne, som i dag har denne fleksibilitet på deres arbejdsplads.

Lav en værdig visitation

Nedslidte skal hurtigere og bedre fra nedslidning til bedre jobrammer eller pension. Mange borgere er fanget i mange år i jobafprøvning og ressourceforløb, blandt andet fordi kommunerne underkender de lægefaglige vurderinger af borgere. Det betyder, at borgeren ender i et hamsterhjul, som hverken skaber værdi for samfundet eller for den enkelte.

  • Lav en værdig visitation, hvor den sundhedsfaglige vurdering kommer før den kommunale kassetænkning. Det betyder, at der skal tages udgangspunkt i borgerens helbred, og der skal være fokus på en hurtig afklaring

De mest nedslidte får ikke del i fortjenstmedaljen, så giv dem en redningskrans i stedet.

Læs "Økonomisk Analyse: Lange arbejdsliv og risiko for nedslidning" pdf (Finansministeriet 2019)

Læs "Under tre procent går fra job til seniorpension" (Beskæftigelsesministeriet 5. august 2020)

Publiceret 31.08.2020