Udsat gruppe overses i finanslovsforlig om indsats på kontanthjælpsområdet

Forligspartierne bag finansloven har afsat to gange 50 millioner kroner til at afklare, om aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i virkeligheden skal have en varig ydelse.

Forligspartierne bag finansloven har afsat to gange 50 millioner kroner til at afklare, om aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i virkeligheden skal  have en varig ydelse. Projektet skal samtænkes med udmøntningen af projektet ’Flere skal med.’

Gigtforeningen hilser det velkomment, at et politisk flertal fortsat vil gøre noget aktivt for de mange, der hænger fast i kontanthjælpssystemet.

"Men det er en misforståelse at stille sig tilfreds med bare at sende borgerne videre i det ene udsigts- og endeløse ressourceforløb efter det andet år ud og år ind. Det har ikke meget med afklaring at gøre, hvilket mange gigtpatienter oplever efter endt sygedagpenge-periode," siger Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind.

De to gange 50 millioner kroner skal primært målrettes personer, som har modtaget kontanthjælp i mere end 8 ud af de seneste 10 år. Kommunerne skal afklare om borgeren f. eks. er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension og skal have forelagt sin sag for rehabiliteringsteamet.

"Det er som om, politikerne vender det blinde øje til de massive problemer, som denne nye trædemølle af uendelige ressourceforløb fører med sig. Stik imod intentionen svækkes borgernes arbejdsevne, helbred, motivation og livskvalitet mens de bliver kastet rundt i alle mulige afklaringsforløb. Det viser vores brugerpanelundersøgelser om emnet klart," siger Mette Bryde Lind og slutter:

"Det passer skidt ind i al snakken om at støtte flere til at blive længere tid på arbejdsmarkedet og fastholde en større grad af selvhjulpenhed i pensionisttilværelsen."

Gigtforeningen appellerer derfor til, at regeringen også gør noget for at fremme en mere varig afklaring af disse borgeres situation

For flere oplysninger kontakt venligst

Kirsten Palmer, presseansvarlig i Gigtforeningen, e-mail kpalmer@gigtforeningen.dk eller tlf. 51 43 97 45

 

Publiceret 04.12.2019