Opråb til Børnenes Statsminister: Hjælp syge børn med at passe deres skole

Debatindlæg af René Kokholm Kristensen, formand for Gigtramte Børns Forældreforening og Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen

Kære Mette Frederiksen. Tillykke med din nye titel. Du har sagt, at du vil være Børnenes Statsminister. Det er vi mange, der glæder os til. Især børn med en kronisk sygdom.

I snart to årtier har vi råbt højt om, at syge børn ikke får den sygeundervisning, de har brug for og ret til. Ifølge Danske Patienter sidder der i hver skoleklasse i gennemsnit fire elever med en kronisk eller langvarig sygdom – som for eksempel gigt. Hvis deres sygefravær overstiger 15 dage, har de ifølge folkeskoleloven ret til at modtage syge- eller supplerende undervisning. Det sker bare ikke.

Flere undersøgelser har gennem tiden bekræftet problemet, senest en undersøgelse fra Danske Patienter. Den konkluderer, at selv om 40 procent af børnene har ret til sygeundervisning, får kun syv procent tilbuddet. Den ene minister efter den anden kender til problemet. Det samme gør uddannelsesordførere og kommuner. Ingen gør noget.

Mange af børnene kan ikke mestre et fysisk krævende arbejde, når de bliver voksne. De skal leve af deres hjerne. Derfor er det vigtigt, at de udnytter deres potentiale fuldt ud og ikke har faglige huller. Men vi ved, at der er en sammenhæng mellem et højt fravær og et lavt karaktergennemsnit. Dermed reduceres børnenes adgang til en ungdomsuddannelse.

Skolelederen har pligt til at vurdere behovet for sygeundervisning, hvis et barn i løbet af et skoleår har 15 sygedage eller mere. Problemet er bare, at kun de færreste skoler kender til reglerne. Og hvert svar beror på en individuel vurdering.

Sidste år viste en rapport fra Undervisningsministeriet, at den er helt gal med registreringspraksis af sygdomsfravær på skolerne. Kun få registrerer det punktvise fravær, som netop er karakteristisk for børn med kroniske sygdomme som børnegigt. Det er forældrene selv, der må tage initiativ til sygeundervisning på trods af, at ansvaret ifølge lovgivningen ligger hos skolelederne.

Mange forældre oplever, at skolen sætter dem under et helt urimeligt pres. De får for eksempel at vide, at det vil gå ud over de andre børn i klassen, hvis en lærer bliver taget ud for at give sygeundervisning. Det giver dem ofte så dårlig samvittighed, at de opgiver deres krav.

Det er helt urimeligt. Selvfølgelig skal alle landets skoler kende til deres lovmæssige pligt. Og hvis de ikke lever op til den, bør en uvildig klageinstans kunne tage stilling.

Du har som ambition, at Danmark skal være verdens bedste land at være barn i. Du siger, at folkeskolen skal bidrage til at sikre, at børn med funktionsnedsættelser får gode udfoldelsesmuligheder. Du har som erklæret mål at give alle børn lige muligheder i livet.

Så kære Mette Frederiksen. Som Børnenes Statsminister har du nu chancen for at bevise dit værd. Hjælp os med at bevare børns retssikkerhed – også de kronisk syges. 

Bragt i Nordjyske den 12. juli 2019.

Publiceret 08.08.2019