RUBOW arkitekter A/S vinder flytning af Kong Christian X’s Gigthospital

Et enigt bedømmelsesudvalg har udpeget RUBOW arkitekter A/S som totalrådgiver i forbindelse med flytningen af Kong Christian X’s Gigthospital i Gråsten til nye faciliteter på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg. I alt er der modtaget tilbud fra alle fem prækvalificerede totalrådgiverteams.

Gigtforeningen er bygherre på projektet, og direktør Mette Bryde Lind udtaler:

"RUBOW arkitekter A/S har præsenteret en æstetisk smuk løsning på et moderne gigthospital. Der er lagt vægt på logik og på sammenhæng, på tilgængelighed og på helende arkitektur – til glæde for patienter og personale. Der er sikret samspil mellem den nye tilbygning, det eksisterende hospital, varmtvandsbassinet og landskabet.

Det er en meget stor glæde at kunne sætte gang i et så visionært projekt. Vi stræber mod at etablere et af de bedste og mest gennemtænkte sengeafsnit i landet til gavn for de mange gigtpatienter med behov for specialiseret rehabilitering."

Endvidere hæfter Mette Bryde Lind sig ved den måde projektforslaget vil understøtte Gigthospitalets allerede stærke forskningsprofil.

"Gigthospitalet er førende inden for gigtforskning, og denne indsats – og den vigtige kontakt mellem forskere og patienter – er prioriteret højt i det nye hospital." 

I forslaget fra RUBOW arkiteter A/S bliver bassinet placeret i en ny bygning, der formgives, så den indgår som en naturlig del af det eksisterende hospitalsbyggeri. Bassinet vil være med til at give Gigthospitalet sin egen identitet.

"Træning i varmt vand er afgørende for mennesker med gigt, og vi glæder os over, at vi fremover kan tilbyde patienterne denne træningsform i nye smukke omgivelser og under optimale forhold,” siger Mette Bryde Lind, som understreger: 

"Gigtforeningen ser det som en absolut kerneopgave at forske i – og forbedre – rehabiliteringen for mennesker med kroniske gigtsygdomme. Også på dette område vil vi være i den internationale elite, og det giver de nye bygninger os mulighed for."

De nye rammer skal sikre: 

 • Fantastiske patientfaciliteter, der med helende arkitektur understøtter den moderne gigtbehandling til glæde for de mange.
 • En visionær modernisering og renovering af eksisterede hospitalsfaciliteter med det mål at inspirere andre i Danmark til, hvor smukt og effektivt det kan gøres.
 •  At der skabes sammenhæng mellem patientbehandlingen og forskningen. Måden, vi gør det på, skal sikre, at patienter og forskere løbende inspirerer hinanden til ny forskning med høj, umiddelbar værdi for det enkelte menneske med gigt. 

Det vindende forslag har blandt andet skitseret nedenstående:

 • Det nye gigthospital accepterer det eksisterende hospitals rationelle logik og tilsvarende arkitektoniske form. Betonbåndet over stueetagen trækkes derfor med uden om den nye bygning, og bag båndet bygges der en ny bassinbygning. Bassinbygningen er højere end den bygning, den bygges sammen med, og indrammer dermed ankomstrummet. 
 • En indvendig havegang vil blive omdrejningspunkt og formidling mellem det eksisterende hospital og tilbygningen på skrænten.
 • Der er indlagt mulighed for indretning af sansehave, træningsstier og beplantning, der virker ganske overbevisende ift. hospitalets ønsker om tilgængelighed, sanselige oplevelser, rumlig variation og diskretion omkring bassinområdet.
 • Gigthospitalet vil åbne sig i forhold til det omgivende landskab, og patienter kan være i kontakt med smukke omgivelser og bevæge sig rundt i landskabet. Der etableres fælles rekreative områder.
 • De fælles opholds-, trænings- og behandlingsrum er placeret, så de får mulighed for udsigt og har god indbyrdes sammenhæng.
 • Der er sikret god disponering af tilkørselsareal og parkeringsarealer.
 • Ombygning og tilbygning vil efter planen begynde i 2017. Det nye Gigthospital forventes indflytningsklart medio 2018.

Bedømmelsesudvalg 

Bedømmelse er foretaget af et bedømmelsesudvalg bestående af:

 • Lars Reuter, A.P. Møllers Fond
 • Ulrik Bülow, Formand for Gigtforeningens bestyrelse
 • Mette Bryde Lind, Direktør for Gigtforeningen
 • Thue Boye Hvorslev, Hospitalschef, Gigthospitalet
 • Inge Olsen, Teknisk direktør, Sønderborg Kommune
 • Jesper Møller-Iversen, Administrationschef, Sygehus Sønderjylland

I bedømmelsesudvalget indgår ligeledes arkitektfagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening:

 • Hanne Bat Finke, Landskabsarkitekt maa, mdl
 • Jens Bertelsen, Arkitekt maa

samt ingeniørfagdommer udpeget af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI:

 • Søren Harde Larsen, Rådgivende ingeniør

Følgende rådgivere for bedømmelsesudvalget har deltaget i processen sammen med bedømmelsesudvalget:

 • Henrik Kjær Hansen, Vicedirektør i Gigtforeningen
 • John Karl Jensen, NIRAS – bygherrerådgiver

Herudover har følgende personer fungeret som rådgivere for bedømmelsesudvalget:

 • Vibeke Stevenius Ringsdal, ledende overlæge, Gigthospitalet
 • Vivian Mathiesen, ledende sygeplejerske, Gigthospitalet
 • Jesper Boesen, No Barriers Advice
 • Henrik Praetorius, Lohfert & Lohfert

Projektets underrådgivere:

 • Link Arkitektur
 • Hundsbæk & Henriksen A/S Rådgivende Ingeniører
 • Teknologisk Institut (bassinteknik)
 • Hertil kommer specialister i bl.a. tilgængelighed og akustik.

Projektet er gjort muligt takket være støtte fra: 

 • Augustinus Fonden 
 • Knud Højgaards Fond
 • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal
 • VILLUM FONDEN 


Download billede af Gigthospital Sønderborg
Billedtekst: RUBOW arkitekter A/S bliver totalrådgiver på det nye gigthospital i Sønderborg. Udsigten til sundet og byen bliver omdrejningspunktet for alle nye tiltag.

Kontakt os for flere oplysninger eller kommentarer

Publiceret 04.04.2016