Foredrag – Erkendelsen af gigten som et varigt vilkår i livet v. cand.psych. Pia Meldgård

Dato/tid: 18.11.2021 kl. 19:00
Sted: Asgård Skole – Biologi lokalet
Norsvej 2
4600 Køge
Pris: Medlem: 80 kr.
Ikke-medlem: 100 kr.
Tilmelding:

Senest 10. november 2021 til Tina Krøll tlf. 25 35 77 70, e-mail tjessen1968@gmail.com   

Arrangør: Køge lokalgruppe

Book dagen - yderligere information følger efter sommerferien.