Opråb

Tænk, hvis vi havde et sundhedssystem, der var tilrettelagt, så patientens behov var det vigtigste. Sådan er det desværre ikke i dag. Alt for mange gigtpatienter oplever ikke, at sundhedsvæsenet er til for dem. De er i adskilte forløb i specialerne og får ikke den hjælp og rådgivning, de har brug for. Medicin bliver ikke koordineret, der er ingen hjælp til at håndtere smerter og fysioterapien forsvinder mellem sektorerne.

Som det er nu, tager ingen ansvar for den samlede behandling, ingen koordinerer forløbene, ingen ser hele patienten. Og det går særligt ud over mennesker med kroniske sygdomme som gigt. Gigt rammer både unge og gamle, og i Danmark lever mere end 700.000 med sygdommen. En mere sammenhængende behandling vil forbedre deres helbred og livskvalitet og spare kostbar tid.

Politikerne har svigtet

Vi kan ikke give de enkelte læger ansvaret, de er dygtige og dedikerede inden for deres felt.  Det er systemet, der er tænkt forkert. Det er for eksempel ikke for patienternes skyld, at opdelingen mellem specialerne er så skarp og, at sundhedsopgaven er fordelt på 3 forskellige myndigheder. Det er politikerne, der har ansvaret, og de har svigtet, de skaber lappeløsninger inden for det nuværende opdelte system. Vi opfordrer politikere i Folketinget, kommuner og regioner til at nytænke sundhedssystemet. Det skal være patientens samlede forløb og trivsel, der er det vigtigste. Det skal være det vigtigste i en ny sundhedsreform og i alle andre tiltag på sundhedsområdet.

Der skal udvikles et nyt system

Vi har ikke alle svarene på, hvad der skal til. Men vi sætter en bevægelse i gang, hvor vi sammen med mennesker med kroniske gigtsygdomme vil udvikle forslag til mere sammenhæng i sundhedssystemet. Vi lægger ud med et konkret forslag, der kan implementeres med det samme. Det er en årlig helhedssamtale med en ansvarlig læge. Lad os få det indført og forbedre 100.000-vis af menneskers hverdag, mens vi sammen med politikerne udvikler et nyt system. Vi vil have et sundhedssystem, der hænger sammen og ser det hele menneske.

Bak op om vores kampagne. Del din historie, skriv under på vores forslag om helhedssamtalen og deltag i debatten. Hvis vi er mange, der råber op, kan vi ændre det!

Senest opdateret 21.04.2022

Her kan du se en film – for at kunne afspille den, skal du tillade alle cookies
Klik her for at tillade cookies