Regler for sponsorering

Gigtforeningen anvender i begrænset omfang sponsorering. Her kan du læse om vores retningslinjer.

 • Fælles retningslinjer for sponsorering

  Gigtforeningen har sammen med:

  Astma-Allergi Forbundet, Diabetesforeningen, Danske Handicaporganisationer, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Muskelsvindfonden, PTU og Scleroseforeningen, underskrevet fælles retningslinjer for sponsorering:

  • Samarbejdet skal være omfattet af fuld åbenhed.
  • Organisationerne skal opretholde total uafhængighed ved samarbejdet.
 • Gigtforeningens retningslinjer

  Ud de overordnede retningslinjer har Gigtforeningen formuleret følgende retningslinjer for sponsorering:

  • En samarbejdspartners interesser må ikke være uforenelige med Gigtforeningens arbejde.
  • Samarbejdspartnerens produkt, virksomhed og image må ikke vurderes at kunne skade Gigtforeningens anseelse.
  • Samarbejdspartneren må ikke have indflydelse på Gigtforeningens omtale af samarbejdet.
  • Sponsoreringen skal spredes over flere samarbejdspartnere, så Gigtforeningen ikke forbindes med en enkelt partner.
  • Der skal være fuldstændig uafhængighed mellem samarbejdspartneren og Gigtforeningen.
  • Enhver omtale af et samarbejde med Gigtforeningen samt anvendelse af foreningens navn og logo må kun finde sted efter forudgående godkendelse af Gigtforeningen.
  • Gigtforeningens hjemmeside anvendes til information om samarbejdet.

  Retningslinjerne gælder både i relation til private og offentlige virksomheder. Sponsoraftaler kan kun indgås med Gigtforeningens ledelse.

 • Retningslinjer i forhold til medicinalindustrien

  I forhold til samarbejde med medicinalindustrien gælder desuden følgende regler:

  • Medicinalvarefirmaer kan støtte Gigtforeningen f.eks. ved at annoncere i Gigtforeningens magasiner og lignende. Ifølge loven må der ikke annonceres for det enkelte receptpligtige produkt.
  • Gigtforeningen må ikke anbefale speciel medicin, hverken receptpligtig eller ikke-receptpligtig medicin.
  • Gigtforeningen må ikke modtage støtte til rejser, uddannelse eller lignende personalemæssige goder.
  • Der må ikke indgås aftaler med enkeltpersoner ansat i Gigtforeningen.

  Som medlemsforening i Danske Patienter følger Gigtforeningen paraplyorganisationens Retningslinjer for Danske Patienters medlemsorganisationers samarbejde med lægemiddel- og medicoindustrien samt privathospitaler.

  Læs mere på Danske Patienters hjemmeside

  Læs mere om aktuelle samarbejdsaftaler

Senest opdateret 08.03.2017