Vision og strategi – det arbejder Gigtforeningen for

Gigtforeningen arbejder for bedre vilkår for mennesker med gigt, og vi bidrager til og igangsætter forskning i bedre behandling og forebyggelse.

Gigtforeningen har 80.000 medlemmer, og er dermed en af Danmarks største patientforeninger.

Gigtforeningen arbejder ud fra en vision, som er:

  • At fremtidige generationer i Danmark ikke skal have gigt.

Vi arbejder for:

  • At sikre mennesker med gigt bedre livsvilkår.
  • At oplyse og skabe viden om gigtsygdomme i samfundet.

Vi skaber værdi for samfundet og for det enkelte menneske ved, som privat sygdomsbekæmpende organisation:

  • At bidrage med betydelige midler til den ikke-kommercielle forskning på området.
  • At drive behandlingssteder.

Gigtforeningens aktiviteter tager direkte afsæt i de formål, der er fastlagt i vedtægterne.

Læs Gigtforeningens vedtægter

Senest opdateret 16.02.2016