COVID-19-revaccination - Gigtpatienter med svært nedsat immunforsvar får tilbudt tredje stik

Sundhedsstyrelsen har netop udsendt nye retningslinjer om revaccination mod COVID-19.

Patienter med visse alvorlige gigtsygdomme som f.eks. vaskulitis, sklerodermi eller lupus (SLE) kan – efter en individuel lægefaglig vurdering – blive tilbudt en tredje dosis eller en ny fuld vaccination (dvs. to stik).

Læs Sundhedsstyrelsens retningslinjer om revaccination på sst.dk

Desuden anbefaler styrelsen, at patienter med inflammatorisk gigt, som har været i behandling med lægemidlerne rituximab (behandling inden for seks måneder før første COVID-19-vaccinedosis), ciclosporin eller mycophenolat, bliver revaccineret.

Gigtpatienter, der er i anden immundæmpende behandling (f.eks. methotrexat, prednisolon, en række biologiske lægemidler m.fl.), skal ikke revaccineres på nuværende tidspunkt. Sundhedsstyrelsen skriver, at de følger udviklingen på området og løbende vurderer, om der er behov for at tilpasse anbefalingerne.

Sundhedsstyrelsen har lavet en oversigt over de sygdomme og behandlinger, der i første omgang vil blive tilbudt revaccination. Her finder du også svar på de hyppigst stillede spørgsmål i forbindelse med COVID-19-revaccination.

Læs Sundhedsstyrelsens oversigt over udvalgte grupper til tredje vaccinedosis på sst.dk

Det er udelukkende patienter, der bliver fulgt på hospitalsafdelinger, som vil blive indkaldt. Du vil få besked i din e-Boks.

Publiceret 01.09.2021