Kan min arbejdsgiver få refusion, når jeg er syg?

Jeg har leddegigt og er bekymret for min arbejdsgivers udgift i forbindelse med mine sygedage. Er der noget med, at man lave en aftale med kommunen om refusion? Sådan lyder et spørgsmål til Gigtforeningens rådgivning – læs svaret fra socialrådgiver Helga Madsen.

Spørgsmål

Jeg er en kvinde på 45 år, der for to måneder siden fik konstateret leddegigt. Jeg arbejder på fuld tid med kontorarbejde og er glad for både mit arbejde og min chef. Inden jeg fik diagnosen, havde jeg en lang periode med smerter og træthed og har i det seneste halve år derfor haft i alt 12 sygedage. Min arbejdsgiver siger, at hun gerne vil beholde mig uanset hvad, men jeg er alligevel bekymret for udgiften i forbindelse med mine sygedage. Jeg ved jo heller ikke, om min sygdom bliver værre. Nu har jeg hørt, at man kan lave en aftale med kommunen om refusion. Kan I hjælpe mig med mere information?

Svar fra Helga Madsen, socialrådgiver i Gigtforeningen rådgivning

Det, du efterspørger, er muligheden for, at arbejdsgiveren får refusion fra kommunen fra første sygedag, når en ansat har et højt sygefravær som følge af en langvarig eller kronisk sygdom – f.eks. som din gigtsygdom.

Sygedagpengelovens § 56 giver netop denne mulighed. Du kan indgå en aftale efter § 56, når følgende betingelser er opfyldt: Du har en væsentligt forøget sygdomsrisiko pga. en langvarig eller kronisk sygdom, og dit fravær skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for et år.

Da du allerede har haft 12 fraværsdage i løbet af det seneste halve år, lyder det altså sandsynligt, at du opfylder denne betingelse.

Aftalen skal godkendes af sygedagpenge- kontoret i din kommune. Du finder et skema på borger.dk, som du og din arbejdsgiver udfylder i fællesskab. Er du i tvivl, så ring til kommunens sygedagpenge-medarbejder.

En aftale indgås for to år ad gangen og gælder kun det fravær, der skyldes den sygdom, som er omfattet af aftalen. Hvis du ikke har været væk fra arbejde pga. din leddegigt i mindst 10 dage i det seneste år, kan aftalen ikke fornyes, medmindre der ved dens udløb er sket væsentlige ændringer i dine arbejds- eller helbredsmæssige forhold. Aftalen skal være skriftlig og skal indeholde oplysning om navn og adresse på både din arbejdsgiver og dig samt din diagnose.

Publiceret 16.04.2019