Fokus på knæsmerter hos børn og unge

Hver tredje barn og ung i Danmark får på et tidspunkt smerter i knæene, og hos halvdelen varer smerterne ved i to år eller mere. Nu skal et dansk forskningsprojektet støttet af Gigtforeningen udvikle et værktøj til praktiserende læger, så de bedre kan identificere de børn og unge, som vil få længerevarende knæproblemer. 

 

Brug for et særligt værktøj

Forskningsprojektet kan få stor betydning for disse børn og unge, fordi knæsmerterne påvirker deres livskvalitet og medfører, at de er mindre fysisk aktive end deres kammerater. For en del af dem får knæproblemerne også betydning senere i livet – det øger nemlig risikoen for at udvikle overvægt, hjerte-kar-sygdom og artrose (slidgigt).
 
”Det er som regel den praktiserende læge, som først ser de unge patienter. Men det er vanskeligt at forudsige, hvem af dem der vil få langvarige smerter, og hvem som kun vil opleve forbigående problemer,” fortæller postdoc Alessandro Andreucci fra Aalborg Universitet.
 
”Derfor er der brug for at udvikle en metode, som gør det muligt for de praktiserende læger at identificere de børn og unge, som er i særlig risiko for at få længerevarende knæproblemer.”
 
Med støtte fra Gigtforeningen vil Alessandro Andreucci udvikle et værktøj, som skal hjælpe de praktiserende læger til bedre at kunne håndtere knæsmerter hos børn og unge. I en periode på et halvt år følger han omkring 300 børn og unge i alderen 8 – 19 år.

Målrettet indsats fra begyndelsen 

”De 300 børn og unge besvarer et spørgeskema ved første konsultation hos den praktiserende læge og igen efter tre og seks måneder. Oplysningerne vil give os et godt grundlag for at finde frem til de symptomer, der er karakteristiske for den gruppe, som får langvarige knæproblemer, og som derfor har særligt behov for en målrettet indsats allerede fra begyndelsen.”
 
Projektet, som har modtaget 100.000 kroner fra Gigtforeningen, forventes afsluttet i september 2020.

Publiceret 28.06.2019