Der er brug for en handlingsplan for muskel- og skeletsundhed

Christian har været murer i 19 år. Tove har arbejdet som anæstesisygeplejerske i 20 år. I Gigtforeningens forårskampagne Handlingsplan nu! står de frem, fordi de ligesom mange andre danskere går på arbejde med smerter i bevægeapparatet og er bekymret for, hvor længe de kan holde til at arbejde.

"Politikerne bliver nødt til at gøre noget nu! Alt for mange danskere må i dag ufrivilligt holde op med at arbejde på grund af smerter og nedslidning i deres muskler og led. Derfor har vi behov for, at politikerne tager stilling til problemet med muskel- og skeletlidelser. Vi skal blive bedre til at forebygge og behandle, og vi skal gøre det på tværs af beskæftigelses- og sundhedsområdet, kommuner, regioner og arbejdspladser. Det skylder vi de mange", siger Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind.

Kampagnen taler især til politikere og andre beslutningstagere med et klart budskab – afsæt midler til en offensiv national handlingsplan for bedre muskel- og skeletsundhed, så Christian, Tove og de mange andre, der døjer med smerter og nedslidning, får flere gode leveår – også på arbejdsmarkedet.

Se kampagnen ”Handlingsplan nu”

Publiceret 05.04.2019