Ankestyrelsen undersøger afslag på seniorførtidspension

Hvis du er en af de mange, der har fået afslag på seniorførtidspension, er der måske håb forude. Ankestyrelsen har netop besluttet at gennemgå alle afslag på seniorførtidspension siden 2014 for at undersøge, om afslagene er givet på et forkert grundlag.


 
Det sker på baggrund af en sag fra Tønder kommune, hvor 64-årige Paul Sønnichsen fik afslag på seniorførtidspension, fordi kommunen mente, han kunne klare et fleksjob på få timer om ugen. Paul Sønnichsen har slidgigt kombineret med en arbejdsskade og har siden 2017 været i en række arbejdsprøvninger.
 
Undervejs i sit afklaringsforløb søgte han hjælp i Gigtforeningens rådgivning, der rådede ham til at holde fast i sin egen vurdering af sin arbejdsevne. Gigtforeningen konstaterede blandt andet, at lægeerklæringer ikke blev brugt, og arbejdsprøvninger ikke tog de nødvendige skånehensyn.
 
"Jeg er stadigvæk utilfreds med, at de sidste år kørte frem med, at jeg kunne arbejde 7 ½ time effektivt, uden at der var nogen dialog. Det jeg sagde, blev ikke anerkendt, men den nye arbejdsprøvning viste jo noget andet. At jeg ud af seks timer kunne arbejde effektivt i tre kvarter om ugen," siger Paul Sønnichsen til netmediet NB-Beskæftigelse.
 
Det er netop NB-Beskæftigelses omtale af Paul Sønnichsens sag, der har fået Ankestyrelsen til at beslutte at gennemgå afgørelserne igen.

Læs mere om førtidspension og seniorførtidspension 

Publiceret 29.03.2019