Smerter på den politiske agenda

Der er behov for bedre sammenhæng for smertepatienter. Sådan lød ordene fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby, da hun tirsdag den 15. maj deltog i et åbent samråd om behandlingen af kroniske smertepatienter.


Sundhedsministeren var især optaget af, at morfinforbruget trods et fald i 2017 fortsat er for højt. Hos Gigtforeningen ses samrådet om smertebehandling som en vigtig milepæl.

"Særligt i år hvor der er et politisk ønske om at begrænse brugen af morfin, og kun gigtpatienter med neuropatiske smerter er omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis, er det afgørende, at politikerne drøfter, hvilke andre initiativer der kan sikre, at der bliver taget hånd om de mange med kroniske smerter i led, ryg og muskler. Der er behov for at sikre bedre sammenhæng, men der er også behov for at tænke tværfagligt, så vi kan sikre, at flere får den rette hjælp, og færre oplever de alvorlige bivirkninger ved morfin eller ender på det illegale marked for at købe cannabis til medicinsk brug", siger direktør Mette Bryde Lind.

En national handlingsplan på smerteområdet

Sundhedsministeren var indkaldt af sundhedsordfører fra Socialdemokratiet, Flemming Møller Mortensen. Han ville vide, om ministeren er tilfreds med den behandling, som kroniske smertepatienter tilbydes i dag, og hvilken samlet plan regeringen har for at forbedre behandlingen af smertepatienter.
Gigtforeningen ønsker en national handlingsplan på smerteområdet, som kunne f.eks. indeholde en tættere opfølgning af patienter i behandling med morfin, fast kontrol af patienter med kroniske smerter hos den praktiserende læge, tværfaglige tilbud til kroniske smertepatienter i alle landets kommuner og et generelt kompetenceløfte af læger og andet sundhedsfagligt personale i forhold til behandling af smerter.

"Vi mødes jævnligt med de forskellige partiers sundhedsordførere, hvor vi hver gang fremhæver behovet for en mere tværfaglig og mere sammenhængende smertebehandling for de mange med kroniske smerter i led, ryg og muskler. Det åbne samråd viser, at politikerne lytter til os og er enige i, at der er behov for forbedringer", fortsætter Mette Bryde Lind.

Ifølge den seneste opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen er antallet af personer, der har fået udskrevet opioider (morfin) faldet fra 485.795 i 2016 til 467.341 i 2017.

Publiceret 16.05.2018