Skyldes kroniske smerter koks i immunsystemet?

Mere end hver femte voksne dansker lever med kroniske smerter. I mange tilfælde kan smerterne ikke forklares med synlige skader eller sygdomme – de skyldes i stedet et overfølsomt smertesystem. Et nyt forskningsprojekt undersøger årsagen til smerterne.

Morten Blichfeldt- Eckhardt og kvinde

"Alle kan forstå, at en brækket arm eller et nedslidt, ødelagt led, gør ondt. Men mange lever med kroniske smerter, som ikke umiddelbart kan forklares med en skade eller en sygdomstilstand, og i mange år har det været en gåde, hvad årsagen er," siger Morten Blichfeldt-Eckhardt, der er anæstesilæge ved Odense Universitetshospital og forsker i smertebehandling.

I et nyt forskningsprojekt undersøger han, om smerterne skyldes forstyrrelser i immunsystemet. Projektet er støttet af Gigtforeningen med 100.000 kroner.

"I de senere år er vi blevet meget klogere på baggrunden for de uforklarlige kroniske smerter. Alt tyder på, at der er tale om en reaktion, hvor smertesystemet af en eller anden grund bliver overfølsomt. Vi vil finde ud af, hvorfor smertesystemet reagerer som det gør," fortæller han.

Immunceller skaber problemer

Forskernes teori er, at overaktive immunceller skaber problemer i smertesystemet.

"Hvis immuncellerne er overaktive i stedet for at falde til ro, påvirker det nervecellerne og gør dem overfølsomme, så de ’overreagerer’ på de informationer, de får fra kroppen. Smerterne bider sig fast, når immuncellerne er overaktive. Hvorfor det sker, ved vi ikke," forklarer Morten Blichfeldt-Eckhardt.

Fra dyreforsøg ved man, at overaktive immunceller spiller en stor rolle i forbindelse med forskellige smertetilstande. Det kan udløse en betændelsesagtig tilstand, der gør smertesystemet overfølsomt. 

"Vi vil undersøge, om en lignende mekanisme gør sig gældende hos mennesker med kroniske smerter," fortæller han.

Håb om nye behandlingsformer

Hvis det lykkes forskerne at vise en sammenhæng mellem kroniske smerter og forstyrrelser i immunsystemet, vil det være et gennembrud i forståelsen af kroniske smerter. Og de mange tusinde mennesker med smerter, der hidtil har været anset for uforklarlige, vil omsider få en konkret, fysiologisk forklaring. Morten Blichfeldt-Eckhardt mener, at det vil muliggøre nye behandlingsformer.

”Det vil åbne for helt nye og langt mere målrettede behandlingsstrategier, der griber fat om selve årsagen til smerterne – i stedet for blot at dulme symptomerne,” slutter Morten Blichfeldt-Eckhardt, som regner med at kunne præsentere resultaterne af projektet i begyndelsen af 2019.

Fakta om forskningsprojektet

Deltagerne i forskningsprojektet får taget en blodprøve og en rygmarvsprøve, som bliver frosset ned for senere at blive analyseret på Statens Serum Institut i København. Desuden skal de udfylde et spørgeskema og gennemgå en undersøgelse for at teste deres smertegrænse og smertefølsomhed. Studiet omfatter 200 kroniske smertepatienter og 50 raske.

Publiceret 12.02.2018