Gigtforeningen er bekymret over rapport om funktionelle lidelser

Sundhedsstyrelsen har netop udsendt en række anbefalinger til, hvordan regioner, kommuner, læger og andre behandlere kan blive bedre til at håndtere mennesker med såkaldt funktionelle lidelser. Betegnelsen funktionel lidelse er omstridt, fordi der er tale om et meget bredt sygdomsbillede. Den dækker over mennesker, som er plaget af f.eks træthed, muskelsmerter, ondt i maven mv., uden at lægerne kan forklare, hvad der er galt og dermed stille en diagnose.

Nu anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alle mennesker med disse uforklarlige symptomer samles under betegnelsen funktionelle lidelser og behandles i almen praksis eller i svære tilfælde henvises til særlige tværfaglige centre i regionerne. Her skal reumatologer, neurologer, mave-tarm-læger, psykiatere, psykologer, ergo- og fysioterapeuter sammen tage stilling til, hvordan patienten med den funktionel lidelse skal behandles.

Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at mennesker med lette eller moderate tilfælde af funktionelle lidelser skal udredes i almen praksis. Det bekymrer Gigtforeningen.

”For hvornår ved en læge, om patienten har en funktionel lidelse eller en anden sygdom, hvor diagnosticeringen er kompliceret og tager lang tid? F.eks. en gigtsygdom, der ofte starter med diffuse symptomer, som er svære at finde årsagen til?” spørger Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind.

Hvis anbefalingerne bliver til virkelighed frygter hun, at vi vil se en række patienter, der bliver fejldiagnosticerede med en funktionel lidelse og dermed fejlbehandles. Det rykker alvorligt ved patientsikkerheden.

- Alle patienter har ret til en grundig udredning. Det gælder også patienter med symptomer, der er vanskelige at finde årsagen til. Med disse anbefalinger ser vi en stor risiko for, at der bliver givet op for tidligt i forløbet, siger Mette Bryde Lind.

I stedet burde Sundhedsstyrelsen anbefale en styrkelse af de praktiserende lægers efteruddannelse i reumatologi og smertebehandling, sikre flere praktiserende speciallæger i reumatologi i yderområderne, samt sikre en bedre udredning og behandling af patienter med forskellige smertetilstande på de reumatologiske afdelinger og rygcentre.

Publiceret 18.06.2018