Gigtforeningen diskuterer folkesygdommen artrose på Folkemødet

Gigtforeningen er selvfølgelig med på årets folkemøde på Bornholm, hvor vi blandt andet sætter muskel- og skeletlidelser på dagsordenen. I år er fokus i debatterne især forebyggelse. For eksempel vil vi på Sundhedens Topmøde levere input til, hvordan det er muligt at forebygge fysisk nedslidning på jobbet og få et sundere og længere arbejdsliv.

 

I debatten "Fælles om et sundere arbejdsliv" deltager sammen med Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind blandt andre DA, LO og PensionDanmark. Her vil debatten kredse om, hvordan offentlige og private parter kan samarbejde om at holde sygefraværet og dermed de offentlige sundhedsudgifter nede – samtidig med, at vi fastholder de rette kompetencer på arbejdsmarkedet. Vi har fokus på, hvordan vi forebygger eller mindsker generne ved artrose eller rygsygdom, så den enkelte kan bevare et liv uden smerter.

Derfor peger Gigtforeningen på, at det ikke skal være den enkeltes ansvar at sørge for ikke at blive nedslidt af sit arbejde. Det er et fælles ansvar – for eksempel gennem motion på arbejdspladsen.

Og der er brug for en plan. Frem mod år 2050 kommer vi til at se en eksplosiv vækst i muskel- og skeletlidelser, hvis der ikke bliver gjort noget. Antallet af ryglidelser vil stige med 18 procent, antallet af mennesker med artrose (slidgigt) vil stige med hele 34 procent.

"Den store folkesygdom er artrose. Mange tror, at den skyldes nedslidning af leddene, og at man derfor skal holde sig i ro. Men det er en myte. Forskning viser det modsatte: Fysisk aktivitet mindsker smerterne. Vægttab og den rette træning har bedre effekt på symptomerne end de fleste lægemidler har," siger Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind.

For en rengøringsassistent drejer det sig f. eks. om at kombinere de rigtige bevægelser med de rigtige hvil.

"Det skal være lige så naturligt som at børste tænder to gange i døgnet. Tænk, hvis vi kan være sundere når vi går fra arbejde, end når vi går på arbejde," siger Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind.

Hun efterlyser samtidig en national handlingsplan og politisk prioritering af forebyggelse af muskel- og skeletlidelser.

"Vi ved, at det er muligt både at forebygge, opdage og behandle tidlige stadier af artrose på samme måde, som man med selvfølgelighed forebygger og behandler andre store folkesygdomme som hjertekarsygdomme og diabetes. Alt sammen med en højere livskvalitet for den enkelte til følge. Det handler bare om at prioritere det og komme i gang."

Læs mere om debatten på Folkemødets hjemmeside

Publiceret 12.06.2018