Gå til gigtlægen derhjemme

Telemedicin sparer tid og besvær. I fremtiden behøver leddegigtpatienter måske ikke at gå regelmæssigt til fysisk kontrol hos deres reumatolog. Med et blodprøveapparat kombineret med en mobiltelefon eller computer kan meget klares hjemmefra.

Hånd og blodprøve

Telemedicin har i mange år forenklet livet for mennesker med hjertesygdomme, KOL og diabetes. De måler selv f.eks. blodsukker, blodtryk og indholdet af ilt i blodet derhjemme, sender data til hospitalet, hvorefter de taler i telefon eller skriver med deres læge for at følge op på resultaterne.

Det betyder, at man nemmere kan tage hånd om sin egen sygdom og bede om lægens vurdering, når man selv synes, det er nødvendigt og ikke skal vente på at få en tid langt ude i fremtiden. Erfaringerne viser, at man som kronisk syg føler sig mere tryg og fri, når man selv kan handle ved en eventuel forværring, og at det øger livskvaliteten.

Teknikken må ikke være en spareøvelse

Nu ser forskere på, om telemedicin også kan gøre livet lettere for mennesker med leddegigt. For at sikre, at behandlingen virker efter hensigten, går du som gigtpatient regelmæssigt til kontrol – og størstedelen møder trofast op til den aftalte tid, selvom de har det godt. Det betyder, at sygdommen måske kommer til at fylde mere end nødvendigt, ligesom ressourcerne måske kunne være givet bedre ud på dem, der har behov for mere tid ved den ambulante kontrol.

Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind mener, at telemedicin kan være en glimrende løsning for mennesker med gigt. Hun advarer imidlertid imod, at teknologien bliver brugt som en skjult spareøvelse.

”Fremskridtet skal komme mennesker med gigt til gode i form af større frihed og kontrol over ens egen sygdom. Ikke noget med, at vi kan spare nogle penge. Patienterne skal være i centrum. Altid!” fastslår hun.

ELECTOR-projektet

På Parker Instituttet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har man fået en stor sum penge fra EU til projektet ELECTOR, der på sigt har til formål at give personer med gigt mere fleksibilitet i behandlingsforløbet. Forskerne arbejder på at udvikle en analysemetode og et tilhørende måleapparat, så gigtpatienter kan indrapportere, hvordan de har det med hensyn til led og smerter og selv kan tage den nødvendige blodprøve med et enkelt prik i fingeren.

Hvis det lykkes, er det første gang, at de fremskridt, der er sket inden for telemedicin, kommer mennesker med gigt til gavn. ELECTOR løber fra 2015–2018.

Tekst: Mette Bender. Foto: ELECTOR

Om telemedicin


Telemedicin er diagnostik og behandling, der udføres, uden at læge og patient mødes fysisk. Patienten foretager selv forskellige målinger derhjemme og sender resultaterne til lægen f.eks. via mobiltelefon eller computer. Herefter taler eller skriver læge og patient sammen om svaret på prøverne. På billedet foroven ses, hvordan en lille blodprøve taget af patienten selv sendes til lægen via det særlige apparat.
Publiceret 05.02.2018