Forskning: Skulder-Café skal forebygge skulderproblemer

Mange skulderproblemer skyldes artrose (slidgigt). Ny forskning støttet af Gigtforeningen vil give et samlet tilbud til mennesker med skulderproblemer. Målet er bedre forebyggelse og bedre behandling.


Fysioterapeut Jeanette Trøstrup følger bygningsmaler Lennart Vestergaards arbejde med elastikken.

Omkring 15 procent af de patienter, som opsøger deres praktiserende læge, har skulderproblemer, og skulderbelastninger i arbejdet er en af de primære årsager. Et nyt forskningsprojekt vil samle forskellige faggrupper i en såkaldt Skulder-Café, som både skal udrede og behandle personer med skulderproblemer og skulderbelastende arbejde.

Målet er at forebygge, at problemerne bliver værre og eventuelt fører til operation og sygemelding, fortæller projektets leder, fysioterapeut og ph.d.-studerende Jeanette Trøstrup fra Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg. "Vi vil gerne finde en måde at reducere skulderproblemer på. Det vil være til stor gavn for både samfundet og for det enkelte menneske, hvis patienterne kan få nogle redskaber, der sætter dem i stand til selv at forebygge og mindske problemerne. Perspektivet er, at vi kan forebygge frem for at behandle så meget. Målet er også, at vi kan reducere arbejdsmæssige skulderbelastninger," forklarer Jeanette Trøstrup.

Formålet med Skulder-Caféen er at samle og koordinere de indsatser, der normalt findes i forskellige sektorer, og i caféen vil der være både fysioterapeuter og en arbejdsmiljørådgiver til stede. Som det er nu, kastes patienten ofte rundt mellem den praktiserende læge, fysioterapeuten, kommunens jobcenter og eventuelt hospitalet,  fortæller Jeanette Trøstrup. "Det kan være svært at finde rundt. Det er tit patienten selv, der skal have teten og holde styr på de forskellige behandlere. Vi vil gerne samle det hele ét sted," siger hun.

Gevinst for samfundet  – og for den enkelte

Konsekvensen for den enkelte med skulderproblemer er først og fremmest de smerter, som den ramte skal bakse med. Det kan blive så slemt, at smerterne bliver kroniske, og at personen skal sygemeldes og opereres.

"Hvis du har et skulderproblem, men ikke et skulderbelastende arbejde, har du tre gange så stor risiko for en operation på længere sigt end folk uden problemer og skulderbelastende arbejde. Hvis man både har skuldersmerter og et erhverv, der belaster ens skulder, er risikoen for en operation fem gange så stor. Og af dem, der bliver opereret i skulderen, forlader 10 procent arbejdsmarkedet inden for to år," siger Jeanette Trøstrup.

Derfor er et af de store mål med projektet at forebygge, at der overhovedet opstår længerevarende skulderproblemer. Det vil også kunne give en samfundsøkonomisk gevinst, påpeger fysioterapeuten. "Hvis vi kan forebygge, at så mange får skulderproblemer, kan vi spare mange penge, både til behandling og i forbindelse med sygemeldinger," siger hun.

Rent fysisk kommer projektindsatserne til at foregå i Aarhus, Herning,  Silkeborg, Horsens, Favrskov og eventuelt andre midtjyske kommuner, hvor projektet i første omgang er tænkt at skulle udbredes. Hvis Skulder-Caféen har den effekt, som Jeanette Trøstrup håber på, er målet at udbrede initiativet til flere af landets kommuner. Herudover er tanken, at konceptet kan overføres på andre problemer i bevægeapparatet.

Kort om skulderproblemer

Ca. 15 procent af patienterne i almen praksis har skulderproblemer. Skulderproblemerne kan skyldes artrose, hvor brusken i skulderleddet gradvist nedbrydes. Artrose kan ikke helbredes, men det er muligt at lindre smerter og besvær og udskyde, at sygdommen forværres.

Mere om Skulder-Caféen


I projektet deltager ca. 200 mennesker med skulderproblemer, som alle har et job med høj arbejdsmæssig skulderbelastning, f.eks. rengøringsassistent, frisør, bager, elektriker, VVS’er og tømrer. Personerne bliver tilfældigt delt op i to grupper, som enten skal deltage i Skulder-Caféen eller i en kontrolgruppe.

Tre møder med træning

Skulder-Caféen består af tre møder, som varer cirka to timer. På første møde bliver deltagerne undersøgt og undervist i smertehåndtering, arbejdsstillinger/-bevægelser og anatomi og deltager i superviseret styrketræning i form af skulderøvelser med elastik. På andet møde underviser en arbejdsmiljørådgiver i, hvordan man kan mindske skulderbelastningerne på arbejdspladsen. Tredje møde består primært af træning.

Måler på skulderen

Deltagerne i kontrolgruppen får  udleveret materiale om træning og skulderbelastende arbejde og skal også lave hjemmetræning. Begge grupper får en lille måler sat på  skulderen, som registrerer skulderbelastningen over fem arbejdsdage i begyndelsen af forløbet og fem dage i slutningen af forløbet, som  i alt varer to–tre måneder.

Støttet af Gigtforeningen

Forskningsprojektet er støttet af  Gigtforeningen med 90.000 kroner og udføres i et samarbejde mellem  Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg og de arbejdsmedicinske klinikker i Herning og Aarhus. Projektet forventes afsluttet i 2020.

Tekst: Signe Juul Kraft. Foto: Jesper Voldgaard

Publiceret 14.05.2018