Få betalt dit testamente af Gigtforeningen

Hvis du selv vil bestemme, hvordan arven efter dig engang skal fordeles, skal du skrive et testamente. Hos Gigtforeningens advokat kan du få gratis råd og svar på dine mange spørgsmål. Vælger du at betænke Gigtforeningen, har du mulighed for at få betalt udgifterne af os.

Listen af gode grunde til at oprette et testamente er lang. Nogle væsentlige grunde er, at det giver dig mulighed for selv at bestemme, ligesom et testamente også er din bedste garanti for, at der ikke opstår vidtrækkende misforståelser på et senere tidspunkt.

"En udbredt misforståelse er, at samboende par arver hinanden, når de har boet sammen i to år. Men det er ikke tilfældet, idet ugifte kun arver hinanden, hvis de opretter et testamente," fortæller Gigtforeningens advokat Lise van Brugge, der især råder ugifte samlevende til at oprette et, hvis de har børn.

Hendes erfaring er, at det tabu, som arv og penge repræsenterer, kan være svært at få taget hul på.

"Mange udskyder at tale om emnet, eller undlader det helt. Men min erfaring er, at de fleste oplever det det som en god og afklarende proces.
En udbredt fordom er, at det er besværligt og dyrt," fortæller Lise van Brugge.

"Sådan behøver det ikke være. En god advokat vil hjælpe med at formulere testamentet, så det præcist udtrykker dine ønsker, og hvis du vælger at betænke Gigtforeningen i dit testamente, tilbyder vi at betale helt eller delvist for omkostningerne i forbindelse med oprettelsen. Noget af det, jeg hyppigt rådgiver om, er, at dine slægtninge ikke nødvendigvis arver i konkurrence med, men sammen med den velgørende organisation, du har valgt at betænke." 

Kend dine muligheder

Arveloven blev ændret i 2008, så du i dag har langt større indflydelse på, hvem der skal arve dig. Men hvis du vil benytte dig af lovens mange muligheder, kræver det, at du opretter et testamente. Gigtforeningens advokat, Lise van Brugge, tilbyder gratis og uforpligtende rådgivning, men udarbejder af etiske grunde ikke selve testamentet. Lise kan kontaktes på tlf. 39 77 80 29 eller via Gigtforeningens brevkasse på www.gigtforeningen.dk/raadgivningen. Du kan også bestille Gigtforeningen arvebrochure, som giver svar på en række af de spørgsmål, vi af erfaring ved, mange stiller sig selv, når de overvejer at oprette et testamente.

De 7 vigtigste grunde til at oprette testamente

Når du ønsker selv at bestemme, hvordan dine værdier skal fordeles.

Når du ønsker, at

  • Begunstige en forening, du synes, udfører et vigtigt arbejde.
  • Begunstige både dine nærmeste og en velgørende forening.
  • Du og din ægtefælle selv vil bestemme over arven efter længstlevendes død.
  • Sikre din ægtefælle mest muligt.
  • Sikre, at din samlever arver dine værdier og i videst muligt omfang stilles, som om I var gift.
  • Tage stilling til, hvordan jeres fællesbørn/sammenbragte børn skal arve.
  • Arven skal være modtagerens særeje. 

Gigtforeningen er med i Det Gode Testamente – et samarbejde mellem 32 velgørende organisationer i Danmark. Formålet er at rådgive om de muligheder, der findes for at begunstige velgørende formål, og at oplyse danskerne om, hvorfor det er en god idé at oprette testamente.

Læs mere på www.detgodetestamente.dk

Publiceret 16.04.2018