Påvirker frivilligt arbejde mine sociale ydelser?

Overvejer du at blive frivillig, eller er du det allerede? Så skal du være opmærksom på, at der er helt særlige regler for dig, der yder en frivillig indsats og samtidig modtager sociale ydelser. Gigtforeningens socialrådgivere hjælper dig på vej.

Påvirker frivilligt arbejde mine ydelser?

Frivilligt arbejde giver rigtig god mening for mange mennesker, og den frivillige indsats rundt om i landet er helt afgørende for mange organisationers og foreningers virke. Men må du gerne lægge dine ressourcer i frivilligt arbejde, hvis du samtidig modtager sociale ydelser som f.eks. sygedagpenge, kontanthjælp eller fleksjobløn? Det har vi spurgt Line Bülow om, der er socialrådgiver i Gigtforeningens rådgivning.

"Overordnet er der rig mulighed for at arbejde frivilligt. Du skal på ingen måde holde dig tilbage for at blive frivillig af frygt for at miste dine ydelser. Der er nogle regler, du skal være opmærksom på at følge, men heldigvis giver disse regler vid mulighed for at yde en frivillig indsats, selvom du f.eks. modtager sygedagpenge, kontanthjælp eller fleksjobløn," forklarer Line Bülow.

Tal altid med din sagsbehandler

Line Bülow understreger vigtigheden af, at du altid informerer din sagsbehandler om dit frivillige arbejde. Og hun opfordrer samtidig til, at du forinden kontakter Gigtforeningens socialrådgivere, der kan forberede dig på dialogen med din sagsbehandler.

"Du skal altid tale med din sagsbehandler, inden du går i gang med at arbejde frivilligt – men det er også en god idé løbende at orientere sagsbehandleren om din frivillige indsats. På den måde sikrer du, at du ikke bryder reglerne," råder hun.

Guide til dig, der er frivillig og modtager sociale ydelser

Center for Frivilligt Socialt Arbejde har udarbejdet en guide, der beskriver reglerne for frivillige på offentlige ydelser.

Nedenfor kan du læse uddrag guiden. Du kan finde hele guiden på www.frivillighed.dk

Kilde: Center for Frivilligt Socialt Arbejde

 • Hvis du modtager kontanthjælp

  Der er som udgangspunkt ingen begrænsninger, men dit frivillige arbejde må ikke påvirke din rådighedspligt. Det vil sige, du ikke må være mere bundet af dit frivillige arbejde, end at du umiddelbart kan starte i et lønnet arbejde. Det frivillige arbejde må heller ikke forhindre dig i aktivt at forsøge at finde lønnet arbejde.

 • Hvis du modtager sygedagpenge

  Der er som udgangspunkt ingen begrænsninger, men dit frivillige arbejde må ikke forsinke din helbredelse eller stå i vejen for samarbejdet med kommunen. Kommunen kan stoppe udbetalingen af dine sygedagpenge, hvis den mener, at dit frivillige arbejde forsinker din helbredelse. Eller hvis de vurderer, at du ikke medvirker aktivt i kommunens opfølgning.

 • Hvis du modtager fleksjobløn

  Du anbefales altid at kontakte din sagsbehandler, før du begynder at arbejde frivilligt. Selv om du er i fleksjob, er flekslønstilskuddet en offentlig støtte. Det betyder, at du sagtens kan arbejde frivilligt, men at kommunen skal være indforstået med det. Du anbefales altid at få et skriftligt tilsagn fra din sagsbehandler.

 • Hvis du er i et ressourceforløb

  Der er i udgangspunktet ingen begrænsninger, hvis du er under 40 år og deltager i et ressourceforløb. Men dit frivillige arbejde kan indgå som en faktor i vurderingen af din arbejdsevne, når kommunen udarbejder dit ressourceforløb samt i den løbende vurdering af, om du har forbedret din arbejdsevne under forløbet.

 • Hvis du modtager førtidspension

  Der er som udgangspunkt ingen begrænsninger, men din frivillige indsats kan indgå i kommunens løbende vurdering af, om du har forbedret din arbejdsevne. Hovedprincippet er, at frivilligt arbejde ikke har betydning for hverken tilkendelse eller frakendelse af førtidspension.

Publiceret 17.08.2017