Min søn er plaget af gigtsmerter – hvad gør jeg?

Min søn på 7 år har børneleddegigt og har mange smerter. Hvordan kan vi hjælpe ham? Sådan lyder et spørgsmål til Rådgivningen – læs svaret.

Spørgsmål

Min søn på 7 år har børneleddegigt og har mange smerter. I skolen deltager han på lige fod med de andre børn. Men når han kommer hjem, er han plaget af smerter, der også påvirker hans nattesøvn. Hvad kan vi gøre for at hjælpe ham?

Svar fra Gigtforeningens ergoterapeut Linette Pehrson

For børn er det ofte vigtigt ikke at skille sig ud, når de er i børnehave eller skole. Børnene deltager i diverse aktiviteter til trods for, at det medfører smerter senere på dagen. Det er ikke altid, at børnene selv kan se sammenhængen mellem aktivitet og smerter, hvorfor den del i sig selv kan være en proces.

Børneleddegigt er en usynlig sygdom, og det kan være svært for lærere og pædagoger at forstå, at der er et skånebehov. Information om sygdommen og ikke mindst en drøftelse af alternative aktiviteter, kan være en start på et godt samarbejde barn, forældre og lærere/pædagoger imellem.

Når børn har smerter, kan de blive motorisk urolige. Det kan tolkes som umodenhed eller at barnet ikke er skoleparat. En god, særlig tilpasset stol kan aflaste barnet i forbindelse med stillesiddende aktiviteter.

Det er skolen, der skal betale for hjælpemidler til brug i forbindelse med skolearbejde. Hvis barnet for mulighed for at kunne hvile, når der er behov, vil også kunne hjælpe barnet til at have kræfter til hele dagen.

Publiceret 05.07.2017