Kan vi søge om støtte til køb af bil?

Min hustru og jeg har købt en bil, da vi har svært ved at tage offentlige transportmidler og har brug for at komme til daglige aktiviteter. Er det rigtigt, at man kan søge om støtte til bil? Sådan lyder et spørgsmål til Rådgivningen – læs svaret.

Spørgsmål

Min hustru og jeg har købt en bil, da vi har svært ved at tage offentlige transportmidler og har brug for at komme til træning, hospitals- og lægebesøg, besøge venner, indkøb m.m. Vi har hørt, at man kan søge om støtte til bil hos kommunen. Er det korrekt?

Svar fra Gigtforeningens ergoterapeut Linette Pehrson

Det er muligt at søge om støtte til køb af bil hos kommunen efter Servicelovens § 114. For at komme i betragtning til støtte skal man have en varigt nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at komme omkring.

Hvis man ikke er i arbejde eller under uddannelse, vil kommunen vurdere ansøgningen om støtte til køb af bil på et såkaldt trivselsmæssigt grundlag. For at komme i betragtning til støtte, skal man have et meget stort kørselsbehov, der ikke kan tilgodeses må anden måde end ved brug af bil.

I denne vurdering indgår diverse individuelle kørselsordninger – herunder ordninger vedrørende transport til sygehus. I sagsbehandlingen af ansøgningen vil kommunen også inkludere en grundig vurdering af funktionsevnen, herunder gangtest. Kommunen vil også vurdere, om man har mulighed for at benytte offentlige transportmidler eller andre transportmuligheder. 

Publiceret 19.07.2017